Đơn vị tổ chức

Đối tác dinh dưỡng

Đối tác kim cương

Đối tác bạc

Đối tác đồng

Các đối tác khác

KUN - new
Đồng hành cùng giải Kun Marathon
Long Châu
Đối tác Y tế
FPT Camera
Đối tác Giám sát hình ảnh
FPT smart home
Đối tác Giám sát hình ảnh
Tập đoàn TH
Đối tác Sản phẩm
Abbott World Marathon Majors
Abbott World Marathon Majors