Đăng ký cá nhân

Đơn vị: VND
Cự ly Early Bird Từ 02/01/2024 Đến 31/01/2024 Regular Từ 01/02/2024 Đến 29/02/2024 Late Từ 01/03/2024 Đến 21/03/2024
5 km 590.000 790.000 950.000
10 km 790.000 950.000 1.150.000
21 km 1.050.000 1.250.000 1.450.000
42 km 1.250.000 1.550.000 1.850.000

Đăng ký nhóm

Đơn vị: VND
Số lượng thành viên Chiết khấu Ghi chú
  • 1. Giá vé áp dụng theo mức vé bán tại từng giai đoạn
  • 2. Chiết khấu khuyến mãi cho nhóm áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán (không cộng dồn trên các giao dịch khác nhau để hưởng khuyến mãi)
  • 3. Thời hạn đăng ký: theo từng giai đoạn, cho tới ngày đóng cổng bán vé
  • 4. Lưu ý: Trưởng nhóm hoàn tất thanh toán sớm nhất có thể, BTC sẽ ngưng nhận đăng ký khi đủ số lượng
Từ 20 Đến 50 Giảm 5 %
Từ 51 Đến 100 Giảm 10 %
Từ 101 Đến 500 Giảm 15 %
Từ 501 Đến 1000 Giảm 20 %
Từ 1001 Đến 5000 Giảm 25 %
Nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT Giảm 20% Đăng kí qua Tổng hội/VP các công ty của Tập đoàn để được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ hoặc liên hệ đăng ký với BTC qua email: vmhue@vnexpress.net

Đơn vị tổ chức

Các đối tác khác

Abbott World Marathon Majors
Abbott World Marathon Majors