Đơn vị tổ chức

Đối tác dinh dưỡng

Đối tác bạc

Đối tác đồng

Các đối tác khác

Kun
Đồng hành giải chạy KUN MARATHON
Long Châu
Đối tác Y tế
FPT Camera
Đối tác giám sát hình ảnh
Vietnam Airlines
Đối tác vận chuyển
Grab
Đối tac vận chuyển
Bảo hiểm PVI
Đối tác bảo hiểm
Key Power Sports
Đối tác sản phẩm
Saucony
Đối tác sản phẩm
MUDE
Đối tác sản phẩm
SKECHERS
Đối tác sản phẩm
HIDA FOOD
Đối tác sản phẩm