Thành phố Hải Phòng là điểm đến thứ bảy của VnExpress Marathon, hấp dẫn runner bởi cung đường đẹp và văn hóa ẩm thực phong phú...

Cung đường chạy đẹp là điểm hấp dẫn nhất của VnExpress Marathon Hải Phòng 2023. Thành phố mang trong mình những công trình kiến trúc xây dựng từ thời Pháp, được bảo tồn tốt. 


VnExpress Marathon Hải Phòng đồng thời sẽ góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh con người và cảnh quan Hải Phòng với bạn bè quốc tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.