VNEXPRESS MARATHON

HUẾ 2020

Quy tắc điều lệ

Quy trình điều lệ giải chạy VnExpress Marathon tuân thủ những quy định cơ bản của thông lệ quốc tế về ghi nhận thành tích, quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia, cũng như của Ban tổ chức.

Xem chi tiết

Địa điểm
tổ chức

Giải chạy "VnExpress Marathon – VM Huế 2020" do Báo Điện tử VnExpress tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có những di tích lịch sử nổi tiếng và nền văn hóa lâu đời.

Xem chi tiết

Thông tin nhận race kit

Thời gian nhận Racekit: 25 - 26/12/2020 Địa điểm: Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem chi tiết

Lịch trình

Địa điểm sự kiện (dự kiến): Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem chi tiết

Đơn vị tổ chức

Đối tác đồng hành

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Phân phối vé

Sản Phẩm

Vận Chuyển

Bảo Hiểm

Đối tác truyền thông

Đối tác chuyên môn