• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Nhận racekit:25/12/2020-26/12/2020
  • Ngày thi đấu:27/12/2020
25/12/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 19:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu vực các gian hàng hoạt động Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
26/12/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu vực các gian hàng hoạt động Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
19:00 – 21:00 Khai mạc giải chạy Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
27/12/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:45 Mở quầy gửi đồ Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4:30 – 4:40 Phổ biến thông tin đường chạy và các quy định an toàn Khu vực Start
4:40 – 4:50 42km khởi động Khu vực Start
4:50 42km xuất phát Khu vực Start
4:55 – 5:30 21km khởi động Khu vực Start
5:30 21km xuất phát Khu vực Start
5:35 - 5:50 5km khởi động Khu vực Start
5:50 5km xuất phát Khu vực Start
5:55 10km khởi động Khu vực Start
6:00 10km xuất phát Khu vực Start
7:00 Đóng đường chạy 5km
8:00 Đóng đường chạy 10km
8:15 COT 42km thứ nhất tại Km22
9:30 Đóng đường chạy 21km
COT 42km thứ hai tại Km30
11:20 Đóng đường chạy 42km
9:00 - 10:30 Lễ trao giải
12:00 Kết thúc sự kiện