• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày khởi động:04/09/2020-05/09/2020
  • Ngày thi đấu:06/09/2020
04/09/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
14:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ kit Trung tâm Văn hoá Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế
05/09/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ kit Trung tâm Văn hoá Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế
9:00 – 20:00 Khu vực các gian hàng hoạt động Trung tâm Văn hoá Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế
18:30 – 21:00 Sân khấu Chào mừng Trung tâm Văn hoá Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế
06/09/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:30 – 3:40 Chào mừng vận động viên Sân khấu
3:30 – 3:45 Phổ biến thông tin đường chạy và các quy định an toàn Sân khấu
3:45 – 3:55 Khởi động cự ly 42 km Sân khấu
4:00 Các vận động viên 42 km xuất phát Start/ Finish
4:10 – 4:25 Khởi động cự ly 21 km Sân khấu
4:30 Các vận động viên 21 km xuất phát Start/ Finish
5:40 – 6:00 Lễ khai mạc Giải VM Huế 2020 Sân khấu
6:10 – 6:25 Khởi động cự ly 5 km và 10 km Sân khấu
6:30 Các vận động viên 5 km và 10 km xuất phát Start/ Finish
8:00 Đóng đường chạy 21 km Start/ Finish
9:15 Đóng đường chạy 10 km Start/ Finish
9:30 – 11:30 Công bố và trao giải các vận động viên Sân khấu
11:00 Đóng đường chạy 42 km Start/ Finish

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

  • Ngày đua06/09/2020
  • Thời gian03:00
  • Địa điểmPhu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế