Runner tập luyện thế nào mùa dịch

Câu lạc bộ HTR, HTC tổ chức hoạt động chạy bộ để duy trì phong trào, trong khi đó các runner ở vùng dịch biến hành lang, sân thượng, vườn nhà,... thành đường chạy.