Đăng ký cá nhân

Đơn vị: VND
Cự ly Super Early Bird Từ 31/01/2023 Đến 15/03/2023 Early Bird Từ 16/03/2023 Đến 25/05/2023 Regular Từ 26/05/2023 Đến 25/09/2023 Late Từ 26/09/2023 Đến 26/10/2023
5 km 429.000 539.000 649.000 792.000
10 km 682.000 836.000 1.012.000 1.210.000
21 km 825.000 1.012.000 1.210.000 1.430.000
42 km 979.000 1.199.000 1.389.000 1.599.000

Đăng ký nhóm

Đơn vị: VND
Số lượng thành viên Chiết khấu Ghi chú
  • 1. Giá vé áp dụng theo mức vé bán tại từng giai đoạn
  • 2. Chiết khấu khuyến mãi cho nhóm áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán (không cộng dồn trên các giao dịch khác nhau để hưởng khuyến mãi)
  • 3. Thời hạn đăng ký: theo từng giai đoạn, cho tới ngày đóng cổng bán vé
  • 4. Lưu ý: Trưởng nhóm hoàn tất thanh toán sớm nhất có thể, BTC sẽ ngưng nhận đăng ký khi đủ số lượng
Từ 25 Đến 50 Giảm 5 %
Từ 51 Đến 100 Giảm 10 %
Từ 101 Đến 400 Giảm 15 %
Từ 401 Đến 700 Giảm 20 %
Từ 701 Đến 1000 Giảm 25 %
Từ 1001 Đến 10000 Giảm 30 %
Nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT Giảm 20% Đăng kí qua Tổng hội/VP các công ty của Tập đoàn để được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ hoặc liên hệ đăng ký với BTC qua email: vmhanoi@vnexpress.net

Đơn vị tổ chức