• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Racekit:25/11/2023-26/11/2023
  • Ngày thi đấu:26/11/2023
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 24/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Nhận Racekit KUN Đối diện số 69 đường Đinh Tiên Hoàng
13:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
13:00 - 22:00 Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Đinh Tiên Hoàng
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 25/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
08:00 - 18:00 Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Đinh Tiên Hoàng
LỊCH THI ĐẤU KUN 25/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 - 6:30 Tập trung xếp hàng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6:30 - 7:00 Khai mạc chương trình, phổ biến thể lệ và khởi động Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7:00 - 8:00 Các nhóm chạy thi đấu thuộc các độ tuổi 6, 7, 8, 9, 10 Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8:00 - 10:00 Giao lưu với thần tượng và trao giải tại sân khấu chính Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10:00 Kết thúc chương trình và tham gia trải nghiệm các gian hàng game Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quầy Gửi đồ 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
23:00 Mở quầy gửi đồ cự ly 42km & 21km Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
03:00 Mở quầy gửi đồ 10km & 5km Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
08:00 Đóng quầy trả đồ Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
42KM - THI ĐẤU 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
00:30 - 00:45 Phổ biến thông tin đường chạy 42 Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
01:00 Cự ly 42 xuất phát Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
02:00 COT tại KM số 7
03:30 COT tại KM số 15.5
04:25 COT tại KM số 21.5
06:00 COT tại KM số 33.5
07:00 COT tại KM số 39.5
07:30 Đóng đường chạy
21KM - THI ĐẤU 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:15 - 01:30 Phổ biến thông tin đường chạy 21 Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
01:30 Cự ly 21 xuất phát Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
02:30 COT tại KM số 7
04:00 COT tại KM số 15.5
05:00 Đóng đường chạy
10KM - THI ĐẤU 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:30 - 03:45 Phổ biến thông tin đường chạy 10 Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
04:00 Cự ly 10 xuất phát Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
05:00 COT tại KM số 6
06:00 Đóng đường chạy
5KM - THI ĐẤU 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:30 - 05:00 Phổ biến thông tin đường chạy 5 Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
05:00 Cự ly 5 xuất phát Cổng xuất phát. Đương Đinh Tiên Hoàng
06:15 Đóng đường chạy
Lễ trao giải 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 11:00 Lễ trao giải Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Kết thúc sự kiện 26/11/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:30 Kết thúc sự kiện