• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
  • Racekit:15/12/2023-16/12/2023
  • Ngày thi đấu:17/12/2023
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 15/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Nhận Racekit KUN Khu vực đường đôi Công viên trung tâm (cạnh Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) 55 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
13:00 - 19:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 16/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 20:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM, Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
LỊCH THI ĐẤU KUN 16/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 06:30 Tập trung xếp hàng Khu vực tập trung tại Sân khấu gần Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng - 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
06:30 - 07:00 Khai mạc chương trình, phổ biến thể lệ và khởi động Khu vực tập trung tại Sân khấu gần Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng - 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
07:00 - 08:00 Các nhóm chạy thi đấu thuộc các độ tuổi 6, 7, 8, 9, 10 Khu vực tập trung tại Sân khấu gần Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng - 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
08:00 - 10:00 Giao lưu với thần tượng và trao giải tại sân khấu chính Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng - 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
10:00 Kết thúc chương trình và tham gia trải nghiệm các gian hàng game Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng - 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
GỬI ĐỒ 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
02:00 Mở quầy gửi đồ cự ly 42km Khu vực đường đôi Công viên trung tâm (cạnh Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) 55 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
03:30 Mở quầy gửi đồ cự ly 21km Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
04:00 Mở quầy gửi đồ 10km & 5km Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
11:00 Đóng quầy trả đồ cự ly 42km, 21km, 10km, 5km Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
42KM - THI ĐẤU 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:30 - 03:55 Khởi động cự ly 42km, phổ biến thông tin đường chạy Khu vực đường đôi Công viên trung tâm (cạnh Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) 55 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
04:00 42Km xuất phát Khu vực đường đôi Công viên trung tâm (cạnh Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) 55 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
05:50 COT thứ nhất lúc 05:50 tại KM 12
07:00 COT thứ hai lúc 07:00 tại KM 20
08:15 COT thứ ba lúc 08:15 tại KM 28
09:45 COT thứ tư lúc 09:45 tại KM 38
10:30 Đóng đường chạy cự ly 42 KM
21KM - THI ĐẤU 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:00 - 05:25 Khởi động cự ly 21km, phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
05:30 21Km xuất phát Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
07:30 COT lúc 7:30 tại KM12
09:00 Đóng đường chạy cự ly 21km
10KM - THI ĐẤU 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 06:10 Khởi động cự ly 10km, phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
06:15 10Km xuất phát
07:30 COT lúc 07:30AM tại KM6
08:15 Đóng đường chạy cự ly 10km
5KM - THI ĐẤU 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:30 - 05:55 Khởi động cự ly 5km, phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường Kim Long, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
06:00 5Km xuất phát
07:15 Đóng đường chạy cự ly 5km
LỄ TRAO GIẢI 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 - 12:00 Lễ trao giải giải chạy Khách sạn quốc tế Đồi Rồng Đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
KẾT THÚC SỰ KIỆN 17/12/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 Kết thúc giải chạy Khách sạn quốc tế Đồi Rồng Đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng