• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Racekit:19/04/2024-20/04/2024
  • Ngày thi đấu:21/04/2024