• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Racekit:22/07/2022-23/07/2022
  • Ngày thi đấu:24/07/2022
Kun Marathon (dự kiến) 22/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 Vận động viên nhí nhận Racekit giải Kun Marathon Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 22/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 17:00 Vận đông viên nhận bộ Racekit. Trải nghiệm các gian hàng triển lãm. Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Kun Marathon (dự kiến) 23/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 - 17:00 Chương trình Kun Marathon Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 23/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:00 - 17:00 Vận đông viên nhận bộ Racekit Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm. Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Khai mạc sự kiện (dự kiến) 23/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
20:00 - 21:00 Chương trình lễ hội âm nhạc Biển khai mạc sự kiện. Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long
Gửi đồ (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:30 Mở quầy gửi đồ Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:30 Chào mừng vận động viên. Phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Khởi động (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:35 - 2:50 42km khởi động Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Xuất phát (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:00 42km xuất phát Vạch xuất phát - Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Khởi động (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:50 - 4:05 21km khởi động Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Xuất phát (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:15 21km xuất phát Vạch xuất phát - Quảng trường Vinhomes, Hòn Gai, Hạ Long.
Gửi đồ (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:30 Mở quầy gửi đồ Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:30 Chào mừng vận động viên. Phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Khởi động (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:50 - 6:05 10km và 5km khởi động Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Xuất phát (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:15 10km và 5km xuất phát Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Đóng đường chạy (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:30 Đóng đường chạy 5km Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
8:15 Đóng đường chạy 10km Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
6:00 COT cự ly 21km Km 10
7:45 Đóng đường chạy 21km Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
5:20 COT lần thứ nhất cự ly 42km Km 15
6:20 COT lần thứ hai cự ly 42km Km 21,5
8:00 COT lần thứ ba cự ly 42km Km 33
9:30 Đóng đường chạy 42km Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Gửi đồ (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 Đóng quầy gửi đồ Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Trao giải (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 - 11:00 Lễ trao giải Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.
Kết thúc sự kiện (dự kiến) 24/07/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:00 Kết thúc sự kiện Quảng trường Mặt Trời, Bãi Cháy, Hạ Long.