• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Racekit:01/03/2024-02/03/2024
  • Ngày thi đấu:03/03/2024
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 01/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13:00 - 19:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 02/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
LỊCH THI ĐẤU KUN 02/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 - 10:00 Giải chạy KUN Marathon Thảo Cầm Viên, 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
GỬI ĐỒ 02/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
22:00 Mở quầy gửi đồ các cự ly Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
10KM - THI ĐẤU 02/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
23:30 - 23:55 Khởi động cự ly 10km, phổ biến thông tin đường chạy Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
10KM - THI ĐẤU 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:00 Cự ly 10km xuất phát Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
1:15 COT thứ nhất lúc 1:15 tại KM 6
2:00 Đóng đường chạy cự ly 10km
5KM - THI ĐẤU 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:15 - 0:25 Khởi động cự ly 5km, phổ biến thông tin đường chạy Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
0:30 Cự ly 5km xuất phát Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
1:45 Đóng đường chạy cự ly 5km
GỬI ĐỒ 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:30 Mở quầy trả đồ cự ly 5+10km Đường Lê Duẩn, phía trước Thảo Cầm Viên
3:30 Mở quầy trả đồ cự ly 42+21km Đường Lê Duẩn, phía trước Thảo Cầm Viên
8:00 Đóng quầy trả đồ
42KM - THI ĐẤU 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:45 - 0:55 Khởi động cự ly 42km, phổ biến thông tin đường chạy Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
1:00 Cự ly 42km xuất phát Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
2:30 COT thứ nhất lúc 2:30 tại KM 10
3:30 COT thứ nhất lúc 3:30 tại KM 16
4:10 COT thứ nhất lúc 4:10 tại KM 21
6:00 COT thứ nhất lúc 6:00 tại KM 32
6:45 COT thứ nhất lúc 6:45 tại KM 38,4
7:30 Đóng đường chạy cự ly 42km
21KM - THI ĐẤU 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:00 - 2:25 Khởi động cự ly 21km, phổ biến thông tin đường chạy Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
2:30 Cự ly 21km xuất phát Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh
4:10 COT thứ nhất lúc 4:10 tại KM 10
5:15 COT thứ nhất lúc 5:15 tại KM 17,2
6:00 Đóng đường chạy cự ly 21km
LỄ TRAO GIẢI 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 12:00 Lễ trao giải giải chạy Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
KẾT THÚC SỰ KIỆN 03/03/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00