• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Racekit:08/04/2022-09/04/2022
  • Ngày thi đấu:10/04/2022
Thời gian dự kiến - 08/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 19:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Quảng trường Ngọ Môn
Khu vực các gian hàng hoạt động Quảng trường Ngọ Môn
Thời gian dự kiến - 09/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Quảng trường Ngọ Môn
Khu vực các gian hàng hoạt động Quảng trường Ngọ Môn
19:00 – 21:00 Khai mạc giải chạy Quảng trường Ngọ Môn
Thời gian dự kiến - 10/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:30 Mở quầy gửi đồ Đường Lê Duẩn