• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày khởi động:08/04/2022-09/04/2022
  • Ngày thi đấu:10/04/2022
08/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 19:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu vực các gian hàng hoạt động Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
09/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu vực các gian hàng hoạt động Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
19:00 – 21:00 Khai mạc giải chạy Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
10/04/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:45 Mở quầy gửi đồ Phu Văn Lâu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4:30 – 4:40 Phổ biến thông tin đường chạy và các quy định an toàn Khu vực Start
4:40 – 4:50 42km khởi động Khu vực Start

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

  • Ngày đua10/04/2022
  • Thời gian04:00
  • Địa điểmPhu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế