• Địa điểm
    tổ chức:
    Xuất phát/ Về đích: Quảng trường 2/4 - Thành phố Nha Trang.
  • Racekit:26/08/2022-27/08/2022
  • Ngày thi đấu:28/08/2022
Kun Marathon (dự kiến) 26/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 Vận động viên nhí nhận bộ Racekit giải Kun Marathon Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 26/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 17:00 Vận động viên nhận bộ Racekit. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Kun Marathon (dự kiến) 27/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 - 12:00 Chương trình Kun Marathon Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 27/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 Vận động viên nhận bộ Racekit Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Khai mạc sự kiện (dự kiến) 27/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
19:30 - 21:00 Lễ khai mạc giải chạy. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Gửi đồ (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:30 Mở quầy gửi đồ. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:30 Chào mừng vận động viên. Phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Khởi động (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:45 42km khởi động Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Xuất phát (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:00 42km xuất phát. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Khởi động (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:45 21km khởi động. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Xuất phát (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:00 21km xuất phát. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Gửi đồ (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:00 Mở quầy gửi đồ. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:30 Chào mừng vận động viên. Phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Khởi động (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:45 10km khởi động. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Xuất phát (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:00 10km xuất phát. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Khởi động (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:05 5km khởi động. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Xuất phát (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:15 5km xuất phát. Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Đóng đường chạy (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:30 Đóng đường chạy 5 km Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
07:00 Đóng đường chạy 10 km Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
06:00 COT 21 km thứ nhất tại Km12 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
07:30 Đóng đường chạy 21 km Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
05:00 COT 42 km thứ nhất tại Km14 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
06:20 COT 42 km thứ 2 tại Km22 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
08:00 COT 42 km thứ 3 tại Km33 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
09:00 COT 42 km thứ 4 tại Km39,5 Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
09:30 Đóng đường chạy 42 km Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Gửi đồ (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 Đóng quầy gửi đồ Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Trao giải (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 - 11:00 Lễ trao giải Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang
Kết thúc sự kiện (dự kiến) 28/08/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:00 Kết thúc sự kiện Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP Nha Trang