• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tp. Quy Nhơn, Bình Định
  • Ngày khởi động:24/07/2020-25/07/2020
  • Ngày thi đấu:26/07/2020
Thời gian dự kiến - 24/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13:00 - 17:00 VĐV nhận số bib và bộ kit Quảng trường
Các gian hàng hoạt động Quảng trường
Thời gian dự kiến - 25/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 17:00 VĐV nhận số bib và bộ kit Quảng trường
Các gian hàng hoạt động Quảng trường
18:00 - 20:00 Đêm nhạc hội khai mạc giải chạy Sân khấu chính
Thời gian dự kiến - 26/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:30 - 3:40 Chào mừng vận động viên Sân khấu chính
3:40 - 3:45 Phổ biến thông tin đường chạy Quảng trường
3:45 - 3:55 Khởi động cự ly 42km Quảng trường
3:55 - 4:00 Các vận động viên 42km vào vạch xuất phát Vạch xuất phát
4:00 42km xuất phát Vạch xuất phát
4:10 - 4:25 Khởi động cự ly 21km Vạch xuất phát
4:25 - 4:30 Các vận động viên 21km vào vạch xuất phát Vạch xuất phát
4:30 21km xuất phát Vạch xuất phát
4:45 - 4:55 Khởi động cự ly 10km Vạch xuất phát
4:55 - 5:00 10km vào vạch xuất phát Vạch xuất phát
5:00 10km xuất phát Vạch xuất phát
5:15 - 5:25 Khởi động cự ly 5km Vạch xuất phát
5:25 - 5:30 5km vào vạch xuất phát Vạch xuất phát
5:30 5km xuất phát Vạch xuất phát
7:45 Đóng đường chạy 10km Vạch đích
8:00 Đóng đường chạy 21km Vạch đích
8:30 - 9h30 Lễ trao giải Sân khấu chính
11:00 Đóng đường chạy 42km Vạch đích

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

  • Ngày đua26/07/2020
  • Thời gian04:00
  • Địa điểmQuảng trường Nguyễn Tất Thành - Tp. Quy Nhơn, Bình Định