• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
  • Nhận racekit:24/07/2020-25/07/2020
  • Ngày thi đấu:26/07/2020
Thời gian dự kiến - 24/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 17:00 VĐV nhận số bib và bộ kit Quảng trường
Các gian hàng hoạt động Quảng trường
Thời gian dự kiến - 25/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:00 - 17:00 VĐV nhận số bib và bộ kit Quảng trường
Các gian hàng hoạt động Quảng trường
20:00 - 22:00 Đêm nhạc hội khai mạc giải chạy Sân khấu chính
Thời gian dự kiến - 26/07/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:30 - 3:40 Chào mừng vận động viên Phổ biến thông tin đường chạy Vạch xuất phát
3:40 - 3:55 Khởi động cự ly 42km Vạch xuất phát
4:00 42km xuất phát Vạch xuất phát
4:10 - 4:25 Khởi động cự ly 21km Vạch xuất phát
4:30 21km xuất phát Vạch xuất phát
5:10 - 5:25 Khởi động cự ly 10km, 5km Vạch xuất phát
5:30 10km, 5km xuất phát Vạch xuất phát
6:45 Đóng đường chạy 5km Vạch đích
7:00 COT 42km thứ nhất Km18
7:30 Đóng đường chạy 10km Vạch đích
8:30 Đóng đường chạy 21km Vạch đích
9:30 COT 42km thứ 2 Km33
11:00 Đóng đường chạy 42km Vạch đích
10:00 - 12:00 Lễ trao giải VM Quy Nhơn 2020 Sân khấu
12:00 Kết thúc sự kiện.