• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
  • Racekit:09/06/2023-10/06/2023
  • Ngày thi đấu:11/06/2023
Checkin - Nhận Racekit VM và Kun Marathon 09/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Vận động viên KUN nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường Nguyễn Tất Thành
12:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Checkin - Nhận Racekit VM và Kun Maratho 10/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 11:00 Chương trình KUN Marathon Quảng trường Nguyễn Tất Thành
08:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Gửi đồ 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:30 Mở quầy gửi đồ tất cả các cự ly Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Chào mừng vận động viên 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
02:30 - 02:45 "Chào mừng các VĐV và khởi động cự ly 42km Phổ biến thông tin đường chạy" Quảng trường Nguyễn Tất Thành
42km xuất phát 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:00 Cự ly 42km xuất phát Quảng trường Nguyễn Tất Thành
21km khởi động 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:30 - 03:45 VĐV cự ly 21km khởi động Quảng trường Nguyễn Tất Thành
21km xuất phát 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:00 Cự ly 21km xuất phát Quảng trường Nguyễn Tất Thành
10km khởi động 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:10 - 04:25 VĐV cự ly 10km khởi động Quảng trường Nguyễn Tất Thành
10km xuất phát 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:30 Cự ly 10km xuất phát Quảng trường Nguyễn Tất Thành
5km khởi động 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:25 - 04:40 VĐV cự ly 5km khởi động Quảng trường Nguyễn Tất Thành
5km xuất phát 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:45 Cự ly 5km xuất phát Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Đóng đường chạy - 5KM 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 Đóng đường chạy cự ly 5km Vạch đích
Đóng đường chạy - 10KM 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:30 Đóng đường chạy cự ly 10km Vạch đích
Đóng đường chạy - 21KM 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:40 COT thứ nhất 06:40 AM đặt tại km 16 Km 16
7:10 COT thứ hai 07:10 AM đặt tại km 19 Km 19
7:30 Đóng đường chạy cự ly 21KM vạch đích
Đóng đường chạy - 42KM 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:00 COT thứ nhất 07:00 AM đặt tại km 26 Km 26
8:00 COT thứ hai 08:00 AM đặt tại km 33 Km 33
8:45 COT thứ ba 08:45 AM đặt tại km 37 Km 37
9:10 COT thứ tư 09:10 AM đặt tại km 40 Km 40
9:30 Đóng đường chạy cự ly 42KM Vạch đích
Trao giải 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 11:00 Lễ trao giải Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định
Gửi đồ 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 Đóng quầy trả đồ Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Kết thúc sự kiện 11/06/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:00 Kết thúc sự kiện Quảng trường Nguyễn Tất Thành