• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
  • Racekit:21/06/2024-22/06/2024
  • Ngày thi đấu:23/06/2024