• Địa điểm
    tổ chức:
    ĐÀ NẴNG
  • Racekit:12/07/2024-13/07/2024
  • Ngày thi đấu:14/07/2024
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 12/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13:00 - 19:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
PHÁT BIB, BỘ RACEKIT 13/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 17:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit VM Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
13:00 - 19:00 Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
GỬI ĐỒ 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:30 Mở quầy gửi đồ Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9:00 Đóng quầy trả đồ Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
42KM - THI ĐẤU 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:30 - 1:45 Khởi động cự ly 42km Phổ biến thông tin đường chạy Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2:00 XUẤT PHÁT
3:45 COT - KM 11.5
5:30 COT - KM 23.3
6:15 COT - KM 28
7:10 COT - KM 34
8:00 COT - KM 40
8:30 Đóng đường chạy
21KM - THI ĐẤU 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:05 - 2:25 Khởi động cự ly 21km Phổ biến thông tin đường chạy Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2:30 XUẤT PHÁT
3:45 COT-KM 6.8
4:40 COT - KM 12.6
5:40 COT - KM 18.6
6:00 Đóng đường chạy
10KM - THI ĐẤU 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:00 - 4:10 Khởi động cự ly 10km Phổ biến thông tin đường chạy Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
4:15 XUẤT PHÁT
5:45 COT - KM 7.5
6:15 Đóng đường chạy
5KM - THI ĐẤU 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:40 - 4:55 Khởi động cự ly 5km Phổ biến thông tin đường chạy Đường Phan Đăng Lưu, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5:00 XUẤT PHÁT
6:15 Đóng đường chạy
LỄ TRAO GIẢI 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:30 - 11:00 Lễ trao giải Khách sạn Grand Mercure Danang, Đảo Xanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
KẾT THÚC SỰ KIỆN 14/07/2024
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00