Đăng ký cá nhân
Midnight Hà Nội 2021

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

Thông tin giải

Thời gian checkin, nhận Race kit vào 20/11 - 20/11/2021

Thời gian thi đấu vào 21/11/2021

Tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội