Đăng ký cá nhân
Hanoi Midnight 2022

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

Thông tin giải

Nhận Racekit 25/11 - 26/11/2022

Thi đấu 26/11/2022

Địa điểm tổ chức Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội