Danh sách nhóm

Lưu ý:
+) Bạn cần đăng ký tham gia giải chạy trước mới có thể đăng ký thi đấu nhóm
+) Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nhóm duy nhất

Tên nhóm 42Km 21Km VĐV + Dự bị
Nam Nữ Nam Nữ
88 Runners 9 2 7 5 20 + 3
An Bình City Runners 9 3 7 4 20 + 3
CGPR-ANTA 9 2 7 4 20 + 2
DAR 9 2 7 5 20 + 3
GreenStar & Friend 9 2 8 4 20 + 3
Hạ Long Thanh 10 2 5 5 20 + 2
Ha Long Xanh 10 2 5 6 20 + 3
Hà Tĩnh Runners 9 2 8 4 20 + 3
HDR 10 2 6 5 20 + 3
HDRA 10 2 6 4 20 + 2
Hồ Lộn Team 9 2 6 4 20 + 1
Hoa Binh Park Runners 9 2 7 4 20 + 2
HOA BINH PARK RUNNERS 2 8 2 5 5 20 + 0
HỌC VIỆN ĐĂNG QUANG MARATHON 9 3 6 5 20 + 3
HPR (Haiphong Runners) 9 3 6 5 20 + 3
HPR-Happy Run 7 4 8 4 20 + 3
HTR - Hà Tĩnh Runners 2 9 2 8 4 20 + 3
HTR - Hà Tĩnh Runners 3 9 3 7 4 20 + 3
HTR - Hà Tĩnh Runners 5 9 2 7 5 20 + 3
LIÊN MINH BDRC & T-COACHING 9 3 6 5 20 + 3
Peaceful Runners 11 2 6 4 20 + 3
Quảng Bình Runners 1 9 2 6 4 20 + 1
Quảng Bình Runners 2 8 2 6 4 20 + 0
Starlake 10 2 7 4 20 + 3
Tây Hà Nội Runners 9 2 8 4 20 + 3
Team Heo Rùa 10 3 6 4 20 + 3
THAINGUYEN RUNNERS 10 2 7 4 20 + 3
Thành Công Runners (TCR) 9 2 7 4 20 + 2
THANH HÀ RUNNER 8 2 8 5 20 + 3
TimesRunners Club 8 3 8 4 20 + 3
Tinh Thành Runners 9 3 5 6 20 + 3
TPR Team 8 3 6 6 20 + 3
Ultrain 9 3 6 5 20 + 3
VietinBank Runners 9 2 7 5 20 + 3
VKL Runners 1 10 2 6 4 20 + 2
VKL Runners 2 9 3 7 4 20 + 3