Danh sách nhóm Đăng ký nhóm

Lưu ý:
+) Bạn cần đăng ký tham gia giải chạy trước mới có thể đăng ký thi đấu nhóm
+) Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nhóm duy nhất

Tên nhóm 42Km 21Km VĐV + Dự bị
Nam Nữ Nam Nữ
88Runners 9 2 7 5 20 + 3
An Bình City Runner 9 3 7 4 20 + 3
Binh Duong Running Club 9 3 7 4 20 + 3
Cau Giay Park Runners 10 2 7 4 20 + 3
DAR 9 2 7 5 20 + 3
GreenStar & Friend 9 2 8 4 20 + 3
Hạ Long Thanh 10 2 7 4 20 + 3
Ha Long Xanh 10 2 7 4 20 + 3
Hà Tĩnh Runners 10 2 7 4 20 + 3
HDR 11 2 6 4 20 + 3
Hồ Lộn Team 10 3 6 4 20 + 3
Hoa Binh Park Runners 10 2 6 5 20 + 3
HỌC VIỆN ĐĂNG QUANG MARATHON 9 3 6 5 20 + 3
HPR (Haiphong Runners) 10 2 6 5 20 + 3
HTR - Hà Tĩnh Runners 2 8 3 8 4 20 + 3
Peaceful Runners 11 2 7 3 20 + 3
Team Heo Rùa 10 3 6 4 20 + 3
TimesRunners Club 7 3 9 4 20 + 3
TPR Team 8 3 7 5 20 + 3
Ultrain 8 3 7 5 20 + 3
VKL Runners 1 8 4 7 4 20 + 3
VKL Runners 2 9 3 6 5 20 + 3