Nhóm: VKL Runners 1

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Thái Thị Hồng (BIB: 142407) Thái Thị Hồng
2 Đào thị Hằng (BIB: 142405) Đào thị Hằng
Nam
3 Âu Mạnh Toàn (BIB: 142620) Âu Mạnh Toàn
4 Bùi Hồng Hoài (BIB: 142408) Bùi Hồng Hoài
5 Lê Anh Dũng (BIB: 142406) Lê Anh Dũng
6 Nguyễn Hạnh Quang (BIB: 142412) Nguyễn Hạnh Quang
7 Nguyễn Đức Quân (BIB: 142411) Nguyễn Đức Quân
8 Nguyễn Đức Tuyến (BIB: 142404) Nguyễn Đức Tuyến
9 TRẦN DUY LINH (BIB: 142401) TRẦN DUY LINH
10 Trần Xuân Văn (BIB: 142403) Trần Xuân Văn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bành Thị Thanh Vân (BIB: 121392) Bành Thị Thanh Vân
2 Phạm Thị Mỹ Duyên (BIB: 121615) Phạm Thị Mỹ Duyên
3 Trần Thu Trang (BIB: 121611)
4 Vũ Hoài Thu (BIB: 121391) Vũ Hoài Thu
Nam
5 Ngô Minh Hải (BIB: 121386) Ngô Minh Hải
6 Nguyễn Tiến Dũng (BIB: 121384) Nguyễn Tiến Dũng
7 Nguyễn Văn Tuyền (BIB: 121390) Nguyễn Văn Tuyền
8 Nguyễn Đức Ngọc (BIB: 121388) Nguyễn Đức Ngọc
9 Phạm Quang Vũ (BIB: 121389) Phạm Quang Vũ
10 Vu Quang Trung (BIB: 121382) Vu Quang Trung

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Hà Quang Mạnh (BIB: 142402) Hà Quang Mạnh
2 Hoàng Chí Cương (BIB: 142410) Hoàng Chí Cương
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam