Nhóm: VKL Runners 1

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Thùy Phương (BIB: 92636) Phạm Thị Thùy Phương
2 Phạm Thị Tú Huy (BIB: 93021) Phạm Thị Tú Huy
3 Thái Thị Hồng (BIB: 93006) Thái Thị Hồng
Nam
4 Hà Quang Mạnh (BIB: 90226) Hà Quang Mạnh
5 Lê Anh Dũng (BIB: 92260) Lê Anh Dũng
6 Nguyễn Hoàng Anh (BIB: 92119) Nguyễn Hoàng Anh
7 Nguyễn Xuân Hà (BIB: 90278) Nguyễn Xuân Hà
8 Nguyễn Đức Tuyến (BIB: 91093) Nguyễn Đức Tuyến
9 TRAN ANH TUAN (BIB: 92948) TRAN ANH TUAN
10 Trần Khắc Dũng (BIB: 90567) Trần Khắc Dũng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Diệu Thanh (BIB: 82947) Bùi Diệu Thanh
2 Bùi Thị Giang (BIB: 81992) Bùi Thị Giang
3 Lê Thị Thanh Thuỷ (BIB: 81840) Lê Thị Thanh Thuỷ
4 Nguyễn Bảo Hạnh (BIB: 83217) Nguyễn Bảo Hạnh
Nam
5 Âu Mạnh Toàn (BIB: 81889) Âu Mạnh Toàn
6 Ngô Minh Hải (BIB: 82946) Ngô Minh Hải
7 Nguyễn Tiến Dũng (BIB: 82312) Nguyễn Tiến Dũng
8 Nguyễn Văn Tuyền (BIB: 83079) Nguyễn Văn Tuyền
9 Nguyễn Đức Ngọc (BIB: 83020) Nguyễn Đức Ngọc
10 Phạm Quang Vũ (BIB: 83041) Phạm Quang Vũ

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đào Thị Thùy (BIB: 92265) Đào Thị Thùy
Nam
2 Trần Xuân Văn (BIB: 90493) Trần Xuân Văn
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Xuân Bách (BIB: 82943) Nguyễn Xuân Bách