• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Racekit:25/11/2022-26/11/2022
  • Ngày thi đấu:27/11/2022
Kun Marathon (dự kiến) 25/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 21:00 Vận động viên KUN nhận BIB và bộ Racekit Đường Lê Thái Tổ, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 25/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 21:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Trài nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Đinh Tiên Hoàng và Đường Lê Thái Tổ, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Kun Marathon (dự kiến) 26/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
6:00 - 12:00 Chương trình KUN Marathon Đường Đinh Tiên Hoàng
Checkin - Nhận Racekit (dự kiến) 26/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Trài nghiệm các gian hàng triển lãm Đường Đinh Tiên Hoàng và Đường Lê Thái Tổ, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Khai mạc sự kiện (dự kiến) 26/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
19:00 - 21:00 LÊ KHAI MẠC GIẢI CHẠY Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Gửi đồ (dự kiến) 26/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
22:30 Mở quầy gửi đồ cự ly 42 km và 21 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 26/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
23:30 - 23:45 Chào mừng các VĐV và khởi động cự ly 42 km. Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Xuất phát (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:00 CỰ LY 42 KM XUẤT PHÁT Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Khởi động (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
1:45 VĐV cự ly 21 km khởi động Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Xuất phát (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:00 CỰ LY 21 KM XUẤT PHÁT Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Gửi đồ (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
2:30 Mở quầy gửi đồ cự ly 5 km và 10 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Chào mừng vận động viên (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
3:00 - 3:30 Chào mừng các VĐV và khởi động 5 km và 10 km. Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Xuất phát (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:00 CỰ LY 5 KM VÀ 10 KM XUẤT PHÁT Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Đóng đường chạy (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:15 Đóng đường chạy cự ly 5 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
6:00 Đóng đường chạy cự ly 10 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
4:05 COT 21 km thứ nhất tại km 12,5 Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
5:30 Đóng đường chạy cự ly 21 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
3:15 COT 42 km thứ nhất tại Km 21 Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
4:30 COT 42 km thứ hai tại Km 29,5 Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
5:05 COT 42 km thứ ba tại Km 33 Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
5:55 COT 42 km thứ tư tại Km 38,5 Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
6:30 Đóng đường chạy cự ly 42 km Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Gửi đồ (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 Đóng quầy trả đồ Cổng xuất phát - Khu vực Bưu điện Hà Nội (Đường Đinh Tiên Hoàng)
Trao giải (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 10:00 Lễ trao giải Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Kết thúc sự kiện (dự kiến) 27/11/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 Kết thúc sự kiện Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục