Nhóm: 88 Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Trần Thị Huyền Trang (BIB: 142002) Trần Thị Huyền Trang
2 Đỗ Thị Bích Hoa (BIB: 142006) Đỗ Thị Bích Hoa
Nam
3 Hà Kim Bình (BIB: 142604)
4 Nguyễn Hoàng Hải (BIB: 142009) Nguyễn Hoàng Hải
5 Nguyễn Hoàng Thắng (BIB: 142001) Nguyễn Hoàng Thắng
6 Nguyễn Mạnh Hùng (BIB: 142007) Nguyễn Mạnh Hùng
7 Nguyễn Văn Lực (BIB: 142011) Nguyễn Văn Lực
8 Nguyễn Đại Nghĩa (BIB: 142603)
9 Trần Minh Huy (BIB: 142010) Trần Minh Huy
10 Trần Tiến Dũng (BIB: 142004) Trần Tiến Dũng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Thu Thủy (BIB: 121008) Bùi Thị Thu Thủy
2 Lê Minh Tuân (BIB: 121006) Lê Minh Tuân
3 Nguyễn Thị Vân (BIB: 121003) Nguyễn Thị Vân
4 Vũ Ngọc Nghĩa (BIB: 121007) Vũ Ngọc Nghĩa
Nam
5 Chu văn Hảo (BIB: 121004) Chu văn Hảo
6 Lê Ngọc Nam (BIB: 121002) Lê Ngọc Nam
7 LÊ THẠCH BẮC (BIB: 121012) LÊ THẠCH BẮC
8 Lê Văn Bình (BIB: 121009) Lê Văn Bình
9 Nguyễn Trung Kiên (BIB: 121011) Nguyễn Trung Kiên
10 Nguyễn Đức Phú (BIB: 121005) Nguyễn Đức Phú

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Lại Đăng Khang (BIB: 142605)
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Dương Thị Oanh (BIB: 121010) Dương Thị Oanh
Nam
2 Nguyễn Trường Sơn (BIB: 121001) Nguyễn Trường Sơn