Nhóm: HPR-Happy Run

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Hằng (BIB: 142182) Nguyễn Thị Hằng
2 Nguyễn Thị Hồng (BIB: 142187) Nguyễn Thị Hồng
3 Vũ Thị Hồng Nhung (BIB: 142181) Vũ Thị Hồng Nhung
Nam
4 Bùi Quốc Đạt (BIB: 142180) Bùi Quốc Đạt
5 Narendran Jayavel (BIB: 142188) Narendran Jayavel
6 Ngô Tuấn Anh (BIB: 142179) Ngô Tuấn Anh
7 Nguyễn Ngọc Long (BIB: 142183) Nguyễn Ngọc Long
8 Nguyễn Ngọc Thủy (BIB: 142184) Nguyễn Ngọc Thủy
9 Phan Văn Hưng (BIB: 142189) Phan Văn Hưng
10 Đào Ngọc Tú (BIB: 142185) Đào Ngọc Tú
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc (BIB: 121176) Nguyễn Thị Ánh Ngọc
2 Nguyễn Thị Thơi (BIB: 121173) Nguyễn Thị Thơi
3 Nguyễn Thị Tú (BIB: 121168) Nguyễn Thị Tú
4 ĐINH THỊ PHƯỢNG (BIB: 121167) ĐINH THỊ PHƯỢNG
Nam
5 Nguyễn Hữu Khánh (BIB: 121178) Nguyễn Hữu Khánh
6 Nguyễn Kiều Hưng (BIB: 121169) Nguyễn Kiều Hưng
7 Phạm Văn Cường (BIB: 121172) Phạm Văn Cường
8 Phạm Đình Tùng (BIB: 121174) Phạm Đình Tùng
9 Trần Mạnh Hà (BIB: 121177) Trần Mạnh Hà
10 Trần Đức Trung (BIB: 121175) Trần Đức Trung

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phan Thị Thanh Nhàn (BIB: 142186) Phan Thị Thanh Nhàn
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Lạc Văn Dũng (BIB: 121170) Lạc Văn Dũng
2 Nguyễn Việt Anh (BIB: 121171) Nguyễn Việt Anh