Nhóm: Starlake

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 VŨ THỊ THANH HIỀN (BIB: 142279) VŨ THỊ THANH HIỀN
2 ĐỖ THU HẰNG (BIB: 142284) ĐỖ THU HẰNG
Nam
3 Dương văn Hưng (BIB: 142273) Dương văn Hưng
4 Huy Hoang (BIB: 142274) Huy Hoang
5 Nguyễn Xuân Lực (BIB: 142282) Nguyễn Xuân Lực
6 Phạm Tiến minh (BIB: 142281) Phạm Tiến minh
7 Tạ Lê Huy (BIB: 142283) Tạ Lê Huy
8 Văn Đức Phú (BIB: 142278) Văn Đức Phú
9 vũ việt hà (BIB: 142277) vũ việt hà
10 Đỗ Tuấn Anh (BIB: 142276) Đỗ Tuấn Anh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Phương Lan (BIB: 121262) Nguyễn Phương Lan
2 Nguyễn Thị Trang (BIB: 121258) Nguyễn Thị Trang
3 Phan Thị Hồng Anh (BIB: 121259) Phan Thị Hồng Anh
4 Vũ Thu Huyền (BIB: 121263) Vũ Thu Huyền
Nam
5 Cao Thành Trung (BIB: 121261) Cao Thành Trung
6 Chu Ngọc Thanh (BIB: 121264) Chu Ngọc Thanh
7 Hà Văn Thức (BIB: 121265) Hà Văn Thức
8 Hoang Minh Tuan (BIB: 121266) Hoang Minh Tuan
9 Ngô Mạnh Hùng (BIB: 121260) Ngô Mạnh Hùng
10 nguyễn tiến Dũng (BIB: 121257) nguyễn tiến Dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Thành Trung (BIB: 142275) Nguyễn Thành Trung
2 Đào Minh Dược (BIB: 142280) Đào Minh Dược
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Hải Thanh (BIB: 121267) Nguyễn Hải Thanh