Nhóm: VKL Runners 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Mai Long (BIB: 90881) Nguyễn Thị Mai Long
2 PHẠM THỊ NHƯ LÂN (BIB: 90532) PHẠM THỊ NHƯ LÂN
Nam
3 Hoàng Hải Nam (BIB: 93008) Hoàng Hải Nam
4 Lê Quang Chung (BIB: 90907)
5 Ngô Đình Phương (BIB: 90589) Ngô Đình Phương
6 Nguyễn Hoàng Liêm (BIB: 91414) Nguyễn Hoàng Liêm
7 Nguyễn Hữu Nam (BIB: 91956) Nguyễn Hữu Nam
8 Phùng Đình Sơn (BIB: 90947) Phùng Đình Sơn
9 Tô Tuấn Anh (BIB: 90489) Tô Tuấn Anh
10 Võ Anh Hùng (BIB: 90964) Võ Anh Hùng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Diệu Ly (BIB: 80322) Lê Thị Diệu Ly
2 Nguyễn Thị Liên (BIB: 82748) Nguyễn Thị Liên
3 Nguyễn Thị Phương Nga (BIB: 81591) Nguyễn Thị Phương Nga
4 Trần Thanh Dung (BIB: 83659) Trần Thanh Dung
Nam
5 Hoàng Ngọc Hưng (BIB: 83658) Hoàng Ngọc Hưng
6 Nguyễn Trung Thành (BIB: 81362) Nguyễn Trung Thành
7 Nguyễn Văn Phong (BIB: 82801) Nguyễn Văn Phong
8 Nguyễn Đức Dương (BIB: 80275) Nguyễn Đức Dương
9 Phạm Văn Hồng (BIB: 82932) Phạm Văn Hồng
10 Triệu Thành Trụ (BIB: 82681) Triệu Thành Trụ

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Vương Thị Hằng (BIB: 90898) Vương Thị Hằng
Nam
2 Trần Huy Hùng (BIB: 91353) Trần Huy Hùng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Đào thị Hằng (BIB: 82123) Đào thị Hằng
Nam