Nhóm: VKL Runners 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 PHẠM THỊ NHƯ LÂN (BIB: 142417) PHẠM THỊ NHƯ LÂN
2 Phạm Thị Thùy Phương (BIB: 142424) Phạm Thị Thùy Phương
Nam
3 Ngô Đình Phương (BIB: 142418) Ngô Đình Phương
4 Nguyễn Hoàng Anh (BIB: 142421) Nguyễn Hoàng Anh
5 Nguyễn Hữu Nam (BIB: 142420) Nguyễn Hữu Nam
6 Nguyễn Xuân Hà (BIB: 142413) Nguyễn Xuân Hà
7 Tô Tuấn Anh (BIB: 142414) Tô Tuấn Anh
8 Võ Anh Hùng (BIB: 142419) Võ Anh Hùng
9 Vũ Nguyên Huân (BIB: 142416) Vũ Nguyên Huân
10 Đỗ Đức Hiệp (BIB: 142415) Đỗ Đức Hiệp
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Bảo Hạnh (BIB: 121397) Nguyễn Bảo Hạnh
2 Nguyễn Thị Liên (BIB: 121401) Nguyễn Thị Liên
3 Trần Thanh Dung (BIB: 121399) Trần Thanh Dung
4 Đỗ Minh Phương (BIB: 121402) Đỗ Minh Phương
Nam
5 Bùi Khắc Nhụy (BIB: 121610)
6 Hoàng Ngọc Hưng (BIB: 121398) Hoàng Ngọc Hưng
7 Lê Quang Chung (BIB: 121393) Lê Quang Chung
8 Nguyễn Trung Thành (BIB: 121396) Nguyễn Trung Thành
9 Nguyễn Xuân Khải (BIB: 121395) Nguyễn Xuân Khải
10 Trần Hữu Tuấn (BIB: 121394) Trần Hữu Tuấn

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đào Thị Thùy (BIB: 142423) Đào Thị Thùy
Nam
2 Nguyễn Tiến Linh (BIB: 142422) Nguyễn Tiến Linh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Anh Chiến (BIB: 121400) Nguyễn Anh Chiến