Nhóm: THAINGUYEN RUNNERS

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Quỳnh Lan (BIB: 142319) Phạm Thị Quỳnh Lan
2 ĐỖ PHƯƠNG LOAN (BIB: 142310) ĐỖ PHƯƠNG LOAN
Nam
3 Bùi Anh Tuấn (BIB: 142313) Bùi Anh Tuấn
4 Dương Minh Quốc (BIB: 142317) Dương Minh Quốc
5 Lê Nguyên Hạnh (BIB: 142312) Lê Nguyên Hạnh
6 Nguyễn Trần Ánh (BIB: 142314) Nguyễn Trần Ánh
7 Nguyễn Triều Dương (BIB: 142311) Nguyễn Triều Dương
8 Phạm Anh Trung (BIB: 142321) Phạm Anh Trung
9 Trần Văn Hải (BIB: 142318) Trần Văn Hải
10 Đoàn Hồng Thanh (BIB: 142320) Đoàn Hồng Thanh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thúy Nga (BIB: 121297) Lê Thúy Nga
2 Nguyễn Thị Diệu Linh (BIB: 121299) Nguyễn Thị Diệu Linh
3 Tăng Thúy Linh (BIB: 121296) Tăng Thúy Linh
4 Trần Thị Như Ý (BIB: 121295) Trần Thị Như Ý
Nam
5 Hà Mạnh Thắng (BIB: 121290) Hà Mạnh Thắng
6 Nguyễn Thái Ngọc (BIB: 121292) Nguyễn Thái Ngọc
7 Phạm Quang Huy (BIB: 121294) Phạm Quang Huy
8 TRẦN CHIẾN (BIB: 121298) TRẦN CHIẾN
9 Trịnh Thanh Tùng (BIB: 121289) Trịnh Thanh Tùng
10 Đỗ Văn Đức (BIB: 121293) Đỗ Văn Đức

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Hà Mậu Khang (BIB: 142316) Hà Mậu Khang
2 Vũ Hồng Linh (BIB: 142315) Vũ Hồng Linh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Tuấn (BIB: 121291) Nguyễn Văn Tuấn