Nhóm: Ultrain

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Lam Sylvie (BIB: 92189) Lam Sylvie
2 Nguyễn Lệ Trân (BIB: 93088) Nguyễn Lệ Trân
Nam
3 Bùi Tuấn Lâm (BIB: 90508) Bùi Tuấn Lâm
4 Bùi Văn Tuấn (BIB: 92747) Bùi Văn Tuấn
5 Dương Thanh An (BIB: 92416) Dương Thanh An
6 Lưu Chí Hùng (BIB: 92337) Lưu Chí Hùng
7 Ngô Đăng Thanh (BIB: 92348) Ngô Đăng Thanh
8 Nguyễn Thành Đạt (BIB: 92440) Nguyễn Thành Đạt
9 Tô Tấn Tài (BIB: 92517) Tô Tấn Tài
10 Đoàn Ngọc Hoàng (BIB: 93433) Đoàn Ngọc Hoàng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Hải (BIB: 83434) Nguyễn Thị Hải
2 Phạm Thị Nga (BIB: 83293) Phạm Thị Nga
3 Trần Đỗ Ngọc Châu (BIB: 82352) Trần Đỗ Ngọc Châu
4 Đào Thị Quỳnh Thoa (BIB: 82147) Đào Thị Quỳnh Thoa
Nam
5 Chu Văn Lợi (BIB: 83436) Chu Văn Lợi
6 Hoàng Văn Hơn (BIB: 83435) Hoàng Văn Hơn
7 Lê Văn Tùng (BIB: 83781) Lê Văn Tùng
8 Nguyễn Phùng Thắng (BIB: 83456) Nguyễn Phùng Thắng
9 Nguyen Quoc Huy (Stanley) (BIB: 83463) Nguyen Quoc Huy (Stanley)
10 Võ Thành Dân (BIB: 83437) Võ Thành Dân

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 QUÁCH THỊ BÍCH THUỲ (BIB: 93988) QUÁCH THỊ BÍCH THUỲ
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyen Thi Ngoc Phuoc (BIB: 83085) Nguyen Thi Ngoc Phuoc
Nam
2 Nguyễn Doãn Hưng (BIB: 83533) Nguyễn Doãn Hưng