Nhóm: An Bình City Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyen Thi Bich Ngoc (BIB: 142015) Nguyen  Thi Bich Ngoc
2 Unin Anh (BIB: 142021) Unin Anh
Nam
3 Hoàng Văn Cường (BIB: 142014) Hoàng Văn Cường
4 Nguyễn Duy Long (BIB: 142016)
5 Nguyễn Văn Tông (BIB: 142017) Nguyễn Văn Tông
6 Nguyễn Đăng Thế (BIB: 142012) Nguyễn Đăng Thế
7 Tăng Văn Hùng (BIB: 142018) Tăng Văn Hùng
8 TRẦN THANH HÀ (BIB: 142019) TRẦN THANH HÀ
9 Trịnh Văn Phương (BIB: 142013)
10 Đặng Hoàng Long (BIB: 142022) Đặng Hoàng Long
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thanh Tâm (BIB: 121019) Nguyễn Thị Thanh Tâm
2 Pham Thi Nga (BIB: 121023) Pham Thi Nga
3 THI MINH TRANG PHAM (BIB: 121022) THI MINH TRANG PHAM
4 Trịnh Mai Anh (BIB: 121016) Trịnh Mai Anh
Nam
5 Lê Văn Trường (BIB: 121018) Lê Văn Trường
6 Lưu Văn Sơn (BIB: 121021) Lưu Văn Sơn
7 Nguyễn Bá Đại (BIB: 121013)
8 Nguyễn Thanh Sơn (BIB: 121015) Nguyễn Thanh Sơn
9 Nguyễn Thế Hưng (BIB: 121017) Nguyễn Thế Hưng
10 Đinh Văn Tuyến (BIB: 121014) Đinh Văn Tuyến

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Huệ Vũ (BIB: 142023) Huệ Vũ
Nam
2 Ngô Ngọc Anh (BIB: 142020) Ngô Ngọc Anh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Viện (BIB: 121020) Nguyễn Văn Viện