Nhóm: An Bình City Runner

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyen Thi Bich Ngoc (BIB: 90793) Nguyen  Thi Bich Ngoc
2 Unin Anh (BIB: 91780) Unin Anh
Nam
3 Hoàng Văn Cường (BIB: 90640) Hoàng Văn Cường
4 Nguyễn Duy Long (BIB: 90975)
5 Nguyễn Văn Tông (BIB: 91091) Nguyễn Văn Tông
6 Nguyễn Đăng Thế (BIB: 90374) Nguyễn Đăng Thế
7 Tăng Văn Hùng (BIB: 91230) Tăng Văn Hùng
8 TRẦN THANH HÀ (BIB: 91552) TRẦN THANH HÀ
9 Trịnh Văn Phương (BIB: 90390)
10 Đặng Hoàng Long (BIB: 92602) Đặng Hoàng Long
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Phương Liên (BIB: 80821) Nguyễn Thị Phương Liên
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm (BIB: 81383) Nguyễn Thị Thanh Tâm
3 THI MINH TRANG PHAM (BIB: 83672) THI MINH TRANG PHAM
4 Trịnh Mai Anh (BIB: 80993) Trịnh Mai Anh
Nam
5 Lê Văn Trường (BIB: 81224) Lê Văn Trường
6 Lưu Văn Sơn (BIB: 83119) Lưu Văn Sơn
7 Nguyễn Bá Đại (BIB: 80006) Nguyễn Bá Đại
8 Nguyễn Thanh Sơn (BIB: 80456) Nguyễn Thanh Sơn
9 Nguyễn Thế Hưng (BIB: 80997) Nguyễn Thế Hưng
10 Đinh Văn Tuyến (BIB: 80113) Đinh Văn Tuyến

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Huệ Vũ (BIB: 93422) Huệ Vũ
Nam
2 Ngô Ngọc Anh (BIB: 91708) Ngô Ngọc Anh
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Viện (BIB: 81448) Nguyễn Văn Viện