Nhóm: HDR

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 buituoanh (BIB: 142105) buituoanh
2 CUNG THI TRA MY (BIB: 142102) CUNG THI TRA MY
Nam
3 Dam Duc Thach (BIB: 142099) Dam Duc Thach
4 Hồ Anh Tuấn (BIB: 142104) Hồ Anh Tuấn
5 Lê Xuân Tính (BIB: 142097) Lê Xuân Tính
6 Nguyễn Hữu Mạnh (BIB: 142098) Nguyễn Hữu Mạnh
7 Nguyễn Hữu Tuyển (BIB: 142096) Nguyễn Hữu Tuyển
8 Nguyễn Huy Quảng (BIB: 142106) Nguyễn Huy Quảng
9 Trần Tuấn Vũ (BIB: 142100) Trần Tuấn Vũ
10 Tran van Trung (BIB: 142103) Tran van Trung
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lưu Quỳnh Trang (BIB: 121094) Lưu Quỳnh Trang
2 Nguyễn Thị Duyến (BIB: 121098) Nguyễn Thị Duyến
3 Trịnh Thị Ngọc Trang (BIB: 121099) Trịnh Thị Ngọc Trang
4 Vũ Ngọc Bích (BIB: 121091) Vũ Ngọc Bích
Nam
5 Dương Khắc Anh (BIB: 121096) Dương Khắc Anh
6 Nguyễn mạnh thắng (BIB: 121092) Nguyễn mạnh thắng
7 Phạm Quang Vinh (BIB: 121101) Phạm Quang Vinh
8 Triệu Đình Thanh (BIB: 121100) Triệu Đình Thanh
9 Đào Quang Hà (BIB: 121095) Đào Quang Hà
10 Đỗ Thanh Sơn (BIB: 121093) Đỗ Thanh Sơn

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Phương Công Trường (BIB: 142095) Phương Công Trường
2 Thinh Nguyen Le (BIB: 142101) Thinh Nguyen Le
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Ngô thị Sửu (BIB: 121097) Ngô thị Sửu
Nam