Nhóm: HDR

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 CUNG THI TRA MY (BIB: 92953) CUNG THI TRA MY
2 Lê Thị Lý (BIB: 93158) Lê Thị Lý
Nam
3 Cao Văn Tùng (BIB: 90956) Cao Văn Tùng
4 Dam Duc Thach (BIB: 92430) Dam Duc Thach
5 Hồ Anh Tuấn (BIB: 93956) Hồ Anh Tuấn
6 Ho Chi Thien (BIB: 92985) Ho Chi Thien
7 Nguyễn Hữu Mạnh (BIB: 92407) Nguyễn Hữu Mạnh
8 Thinh Nguyen Le (BIB: 92521) Thinh Nguyen Le
9 Trần Tuấn Vũ (BIB: 92439) Trần Tuấn Vũ
10 Tran van Trung (BIB: 93118) Tran van Trung
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lưu Quỳnh Trang (BIB: 82372) Lưu Quỳnh Trang
2 Ngô thị Sửu (BIB: 83924) Ngô thị Sửu
3 Nguyễn Lan Phương (BIB: 81367) Nguyễn Lan Phương
4 Nguyễn Thị Duyến (BIB: 84158) Nguyễn Thị Duyến
Nam
5 Dương Khắc Anh (BIB: 83126) Dương Khắc Anh
6 Nguyễn mạnh thắng (BIB: 81655) Nguyễn mạnh thắng
7 Thắng Nguyễn Minh (BIB: 82028) Thắng Nguyễn Minh
8 Trần Mạnh Hoàng (BIB: 82984) Trần Mạnh Hoàng
9 Đào Quang Hà (BIB: 82789) Đào Quang Hà
10 Đỗ Thanh Sơn (BIB: 82231) Đỗ Thanh Sơn

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Cù Văn Long (BIB: 92277) Cù Văn Long
2 Lê Quang Ngọc (BIB: 93114) Lê Quang Ngọc
3 Nguyễn Hải Hoà (BIB: 92246) Nguyễn Hải Hoà
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam