Nhóm: Ha Long Xanh

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Hường (BIB: 92432) Nguyễn Thị Thu Hường
2 Vũ Thị Lành (BIB: 91451) Vũ Thị Lành
Nam
3 Bùi Văn Diện (BIB: 91502) Bùi Văn Diện
4 hoàng công minh (BIB: 93633) hoàng công minh
5 Nguyễn Hữu Phong (BIB: 92598) Nguyễn Hữu Phong
6 NGUYEN VAN CHUNG (BIB: 91255) NGUYEN VAN CHUNG
7 Phạm Trường Giang (BIB: 91380) Phạm Trường Giang
8 Tạ Duy Bằng (BIB: 91136) Tạ Duy Bằng
9 Vũ Mạnh Phúc (BIB: 91360) Vũ Mạnh Phúc
10 Vũ Quốc Tuấn (BIB: 91547) Vũ Quốc Tuấn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Thu Hiền (BIB: 83003) Hoàng Thị Thu Hiền
2 Le Mai Linh (BIB: 81449) Le Mai Linh
3 Nguyễn Thị Thu Hà (BIB: 81590) Nguyễn Thị Thu Hà
4 Tô Kim Phượng (BIB: 81864) Tô Kim Phượng
Nam
5 Hoàng Bá Cẩm (BIB: 80838) Hoàng Bá Cẩm
6 Ngô Ba Duy (BIB: 82534) Ngô Ba Duy
7 Nguyễn Hoàng Anh (BIB: 81455) Nguyễn Hoàng Anh
8 Nguyễn Thanh Bình (BIB: 81509) Nguyễn Thanh Bình
9 Nguyễn Việt Tùng (BIB: 81865) Nguyễn Việt Tùng
10 Phạm Đức Bình (BIB: 81944) Phạm Đức Bình

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Cảnh Dương (BIB: 91506) Bùi Cảnh Dương
2 Trần Hồng Quân (BIB: 90943) Trần Hồng Quân
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Dũng (BIB: 83643) Nguyễn Văn Dũng