Nhóm: Ha Long Xanh

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Hường (BIB: 142079) Nguyễn Thị Thu Hường
2 Trần Thị Hằng (BIB: 142082) Trần Thị Hằng
Nam
3 Nguyễn Hải Bình (BIB: 142076) Nguyễn Hải Bình
4 NGUYỄN THẾ CHÍNH (BIB: 142077) NGUYỄN THẾ CHÍNH
5 NGUYEN VAN CHUNG (BIB: 142074)
6 Phạm Ngọc Thạch (BIB: 142083) Phạm Ngọc Thạch
7 Tạ Duy Bằng (BIB: 142073) Tạ Duy Bằng
8 Vũ Ngọc Kỳ (BIB: 142072) Vũ Ngọc Kỳ
9 Vũ Vũ Hoàng (BIB: 142071) Vũ Vũ Hoàng
10 Đặng Gia Khiêm (BIB: 142081) Đặng Gia Khiêm
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Hồng (BIB: 121078) Bùi Thị Hồng
2 Hoàng Bích Hạnh (BIB: 121077) Hoàng Bích Hạnh
3 Nguyễn Thị Thu Hà (BIB: 121073) Nguyễn Thị Thu Hà
4 Phạm Phương Thảo (BIB: 121069) Phạm Phương Thảo
5 Tô Kim Phượng (BIB: 121074) Tô Kim Phượng
Nam
6 Hoàng Bá Cẩm (BIB: 121070)
7 Ngô Ba Duy (BIB: 121076) Ngô Ba Duy
8 Nguyễn Hoàng Anh (BIB: 121072) Nguyễn Hoàng Anh
9 Nguyễn Hữu Phong (BIB: 121619) Nguyễn Hữu Phong
10 Phạm Đức Bình (BIB: 121075) Phạm Đức Bình

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Thành Quang (BIB: 142078) Nguyễn Thành Quang
2 Phạm Trường Giang (BIB: 142075) Phạm Trường Giang
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Le Mai Linh (BIB: 121071) Le Mai Linh
Nam