Nhóm: TimesRunners Club

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Chử Thu Quỳnh (BIB: 91555) Chử Thu Quỳnh
2 Chu Vân Hương (BIB: 90573) Chu Vân Hương
3 Nguyễn Kim Chi (BIB: 91567) Nguyễn Kim Chi
Nam
4 Nguyễn Minh Đức (BIB: 91133) Nguyễn Minh Đức
5 Nguyễn Thế Đạt (BIB: 93287) Nguyễn Thế Đạt
6 Pham Hong Long (BIB: 90232) Pham Hong Long
7 Phương Vũ (BIB: 92893) Phương Vũ
8 Tạ Hữu Phương (BIB: 91476) Tạ Hữu Phương
9 Tan Cheng Joo (BIB: 90922) Tan Cheng Joo
10 Trần Hoàng Minh (BIB: 90026) Trần Hoàng Minh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Huynh thuy hong (BIB: 83289) Huynh thuy hong
2 Nguyễn Thị Hương Thảo (BIB: 82267) Nguyễn Thị Hương Thảo
3 Pham Chi Mai (BIB: 81491) Pham Chi Mai
4 Pham Thi Minh Tam (BIB: 81982) Pham Thi Minh Tam
Nam
5 Hồ Văn Thắng (BIB: 91152)
6 Le Xuan Hai (BIB: 81052) Le Xuan Hai
7 Nguyễn Bá Đạt (BIB: 81087) Nguyễn Bá Đạt
8 Nguyễn Tất Chinh (BIB: 82925) Nguyễn Tất Chinh
9 Phạm Lê Huy (BIB: 81560) Phạm Lê Huy
10 Tranminhtuan8480@gmail.com (BIB: 81689) Tranminhtuan8480@gmail.com
11 Đoàn Trung Kiên (BIB: 81541) Đoàn Trung Kiên

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đào Thị Vân Chi (BIB: 91598) Đào Thị Vân Chi
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Lưu Tuấn Anh (BIB: 82315) Lưu Tuấn Anh
2 Ngô văn hội (BIB: 81563) Ngô văn hội