Nhóm: TimesRunners Club

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Chử Thu Quỳnh (BIB: 142351) Chử Thu Quỳnh
2 Nguyễn Thuỳ Dương (BIB: 142615)
Nam
3 Nguyễn Minh Đức (BIB: 142348) Nguyễn Minh Đức
4 Nguyễn Thế Đạt (BIB: 142354) Nguyễn Thế Đạt
5 Nguyễn Xuân Thiên (BIB: 142616)
6 Pham Hong Long (BIB: 142345) Pham Hong Long
7 Phương Vũ (BIB: 142353) Phương Vũ
8 Tạ Hữu Phương (BIB: 142350) Tạ Hữu Phương
9 Tan Cheng Joo (BIB: 142347) Tan Cheng Joo
10 Trần Hoàng Minh (BIB: 142344) Trần Hoàng Minh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Huynh thuy hong (BIB: 121335) Huynh thuy hong
2 nguyễn Minh Trang (BIB: 121612)
3 Nguyễn Thị Hương Thảo (BIB: 121332) Nguyễn Thị Hương Thảo
4 Pham Thi Minh Tam (BIB: 121331) Pham Thi Minh Tam
Nam
5 Le Xuan Hai (BIB: 121324) Le Xuan Hai
6 Ngô văn hội (BIB: 121329) Ngô văn hội
7 Nguyễn Bá Đạt (BIB: 121325) Nguyễn Bá Đạt
8 Nguyễn Tất Chinh (BIB: 121334) Nguyễn Tất Chinh
9 Tranminhtuan8480@gmail.com (BIB: 121330) Tranminhtuan8480@gmail.com
10 Đoàn Trung Kiên (BIB: 121327) Đoàn Trung Kiên

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đào Thị Vân Chi (BIB: 142352) Đào Thị Vân Chi
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Lưu Tuấn Anh (BIB: 121333) Lưu Tuấn Anh
2 Phạm Lê Huy (BIB: 121328) Phạm Lê Huy