Nhóm: Quảng Bình Runners 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Như Quỳnh (BIB: 142264) Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 Võ Thị Thanh Nhàn (BIB: 142262) Võ Thị Thanh Nhàn
Nam
3 Lê Văn Thành (BIB: 142610)
4 Nguyễn Anh Tuấn (BIB: 142272) Nguyễn Anh Tuấn
5 Nguyễn Hải Nam Nam (BIB: 142266) Nguyễn Hải Nam Nam
6 Nguyễn Hồng Cường (BIB: 142261) Nguyễn Hồng Cường
7 Nguyễn Văn Cường (BIB: 142268) Nguyễn Văn Cường
8 Phan Anh Đức (BIB: 142609)
9 Trần Quang Hiệp (BIB: 142267) Trần Quang Hiệp
10 Võ Trọng Tín (BIB: 142269) Võ Trọng Tín
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Linh (BIB: 121250) Phạm Thị Linh
2 Phạm Thị Minh Tân (BIB: 121247) Phạm Thị Minh Tân
3 Phạm Thuyết (BIB: 121254) Phạm Thuyết
4 Phan Thị Thu Hiền (BIB: 121251) Phan Thị Thu Hiền
Nam
5 Hoàng Lê Minh Tuấn (BIB: 121253) Hoàng Lê Minh Tuấn
6 Nguyễn Duy Mạnh (BIB: 121246) Nguyễn Duy Mạnh
7 phamanhthong74 (BIB: 121607)
8 Phùng Văn Hưng (BIB: 121252) Phùng Văn Hưng
9 Trần Phương Nam (BIB: 121248) Trần Phương Nam
10 Đặng Đại Bàng (BIB: 121255) Đặng Đại Bàng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam