Nhóm: Binh Duong Running Club

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 lai thi xuan huong (BIB: 91760) lai thi xuan huong
2 Phạm Thị Hồng Thuỷ (BIB: 93354) Phạm Thị Hồng Thuỷ
Nam
3 Bùi Văn Dư (BIB: 93103) Bùi Văn Dư
4 BÙI VĂN ĐÀ (BIB: 92359) BÙI VĂN ĐÀ
5 Huỳnh Thạnh (BIB: 90940) Huỳnh Thạnh
6 Lê Hoàng Gia (BIB: 93098) Lê Hoàng Gia
7 Nguyễn quang ngọc (BIB: 93150) Nguyễn quang ngọc
8 Võ Cao Thiện Nghĩa (BIB: 90257) Võ Cao Thiện Nghĩa
9 Đàm danh Tùng (BIB: 92979) Đàm danh Tùng
10 Đinh Hoàng Phương (BIB: 93115) Đinh Hoàng Phương
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Akane Nemoto (BIB: 83269) Akane Nemoto
2 Nguyen thi tieu phuong (BIB: 83015) Nguyen thi tieu phuong
3 Vu Thu Huong (BIB: 83014) Vu Thu Huong
4 Đoàn Thị Hiền (BIB: 81172) Đoàn Thị Hiền
Nam
5 Dương Phước Kê (BIB: 81321) Dương Phước Kê
6 Huỳnh Thái Lộc (BIB: 82956) Huỳnh Thái Lộc
7 Nguyễn Thanh Bình (BIB: 83160) Nguyễn Thanh Bình
8 Trần Văn Ca (BIB: 83101) Trần Văn Ca
9 Trương Hồng Hữu (BIB: 80754) Trương Hồng Hữu
10 Đinh thanh huệ (BIB: 83016) Đinh thanh huệ

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 TRAN THI KIM CHUNG (BIB: 92971) TRAN THI KIM CHUNG
Nam
2 Huỳnh Tấn Hải (BIB: 93701) Huỳnh Tấn Hải
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Đặng Ngọc Bắc (BIB: 83154) Đặng Ngọc Bắc