Nhóm: LIÊN MINH BDRC & T-COACHING

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Akane Nemoto (BIB: 142231) Akane Nemoto
2 Hoàng Xuân Vân Anh (BIB: 142225) Hoàng Xuân Vân Anh
Nam
3 BÙI VĂN ĐÀ (BIB: 142226) BÙI VĂN ĐÀ
4 Lê Hoàng Gia (BIB: 142229) Lê Hoàng Gia
5 Nguyễn Đức Thanh (BIB: 142234) Nguyễn Đức Thanh
6 Trần Văn Nghĩa (BIB: 142235) Trần Văn Nghĩa
7 Trương Văn Tâm (BIB: 142233) Trương Văn Tâm
8 Võ Cao Thiện Nghĩa (BIB: 142224) Võ Cao Thiện Nghĩa
9 VO KINH (BIB: 142228) VO KINH
10 Đàm danh Tùng (BIB: 142227) Đàm danh Tùng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Hồng Nga (BIB: 121220) Nguyễn Hồng Nga
2 PHAN MAI TRINH (BIB: 121222) PHAN MAI TRINH
3 Trần Thị Mỹ Lan (BIB: 121219) Trần Thị Mỹ Lan
4 Đoàn Thị Hiền (BIB: 121215) Đoàn Thị Hiền
Nam
5 Bàn Thanh Tuyền (BIB: 121221) Bàn Thanh Tuyền
6 Huỳnh Thái Lộc (BIB: 121216) Huỳnh Thái Lộc
7 Nguyễn Hoàng Hưng (BIB: 121223) Nguyễn Hoàng Hưng
8 Nguyễn Thanh Bình (BIB: 121218) Nguyễn Thanh Bình
9 Trương Hồng Hữu (BIB: 121214) Trương Hồng Hữu
10 Đinh thanh huệ (BIB: 121217) Đinh thanh huệ

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Hồng Thuỷ (BIB: 142232) Phạm Thị Hồng Thuỷ
Nam
2 Nguyễn quang ngọc (BIB: 142230) Nguyễn quang ngọc
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thương (BIB: 121224) Nguyễn Thị Thương
Nam