Nhóm: Thành Công Runners (TCR)

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Phan Mai Quỳnh Trang (BIB: 142329) Phan Mai Quỳnh Trang
2 Trần Nam Phương (BIB: 142326) Trần Nam Phương
Nam
3 Bùi Văn Dũng (BIB: 142327) Bùi Văn Dũng
4 Nguyễn Chí Cường (BIB: 142328) Nguyễn Chí Cường
5 Nguyen Cong Nhat (BIB: 142330) Nguyen Cong Nhat
6 Nguyễn Mai Trung (BIB: 142325) Nguyễn Mai Trung
7 Nguyễn Thế Hùng (BIB: 142331) Nguyễn Thế Hùng
8 Vũ Đức Nghĩa (BIB: 142612)
9 Đinh Tuấn Khởi (BIB: 142322) Đinh Tuấn Khởi
10 ĐỖ QUYẾT THẮNG (BIB: 142324) ĐỖ QUYẾT THẮNG
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Mây (BIB: 121308) Nguyễn Thị Thu Mây
2 Phạm thị Lan Anh (BIB: 121307) Phạm thị Lan Anh
3 Phạm Thuý Ngọc (BIB: 121301) Phạm Thuý Ngọc
4 Trần Thị Thủy (BIB: 121305) Trần Thị Thủy
Nam
5 Bùi Văn Hà (BIB: 121302) Bùi Văn Hà
6 Nguyễn Đại Dương (BIB: 121306) Nguyễn Đại Dương
7 Trần Đình Hải Lân (BIB: 121304) Trần Đình Hải Lân
8 Vũ Văn Tiến (BIB: 121310) Vũ Văn Tiến
9 Vương Thế Bình (BIB: 121309) Vương Thế Bình
10 Đàm Trung Khánh (BIB: 121303) Đàm Trung Khánh

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Huy Bình (BIB: 142332) Nguyễn Huy Bình
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Thành Long (BIB: 121300) Nguyễn Thành Long