Nhóm: HTR - Hà Tĩnh Runners 5

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 nguyen thi lien (BIB: 142216) nguyen thi lien
2 TRAN THI CAM HA (BIB: 142220) TRAN THI CAM HA
Nam
3 Bùi Khắc Vượng (BIB: 142214) Bùi Khắc Vượng
4 Dư Dương Dũng Vũ (BIB: 142217) Dư Dương Dũng Vũ
5 Hoàng trần thông (BIB: 142221) Hoàng trần thông
6 Nguyễn Văn Quang (BIB: 142219) Nguyễn Văn Quang
7 Nguyễn Viết Hoài (BIB: 142215) Nguyễn Viết Hoài
8 Nguyễn Đức Quang (BIB: 142218) Nguyễn Đức Quang
9 truong quoc chinh (BIB: 142213) truong quoc chinh
10 Vi Anh Dũng (BIB: 142223) Vi Anh Dũng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hà Thị Vân Anh (BIB: 121209) Hà Thị Vân Anh
2 NGUYEN THI TU (BIB: 121203) NGUYEN THI TU
3 Trần Thị Thảo (BIB: 121606)
4 Trịnh Thị Bich Thuỷ (BIB: 121208) Trịnh Thị Bich Thuỷ
Nam
5 Lê Hoàng (BIB: 121212) Lê Hoàng
6 Nguyễn Huy Diễn (BIB: 121206) Nguyễn Huy Diễn
7 Nguyễn Quốc Tuấn (BIB: 121210) Nguyễn Quốc Tuấn
8 Nguyễn Trần Đạt (BIB: 121207) Nguyễn Trần Đạt
9 Nguyen Van Anh (BIB: 121205) Nguyen Van Anh
10 Phạm Ngọc Dũng (BIB: 121211) Phạm Ngọc Dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Đặng Thanh Hoàng (BIB: 142222) Đặng Thanh Hoàng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Trương Thị Cẩm Hương (BIB: 121213) Trương Thị Cẩm Hương
Nam
2 Lê Văn Nam (BIB: 121202) Lê Văn Nam