Nhóm: VietinBank Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 LÊ THỊ QUỲNH CHI (BIB: 142398) LÊ THỊ QUỲNH CHI
2 Vũ Thị Hương (BIB: 142400) Vũ Thị Hương
Nam
3 Nguyễn Bá Đạt (BIB: 142394) Nguyễn Bá Đạt
4 Nguyễn Công Hào (BIB: 142396) Nguyễn Công Hào
5 Nguyễn Quốc Hưng (BIB: 142395) Nguyễn Quốc Hưng
6 Nguyễn Văn Hùng (BIB: 142397) Nguyễn Văn Hùng
7 Nguyễn Việt Anh (BIB: 142391) Nguyễn Việt Anh
8 Nguyễn Đức Anh (BIB: 142399) Nguyễn Đức Anh
9 Trần Đình Thành (BIB: 142393) Trần Đình Thành
10 Vũ Quốc Đại (BIB: 142392) Vũ Quốc Đại
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hà Thuý Hậu (BIB: 121374) Hà Thuý Hậu
2 Hoang Hong Hanh (BIB: 121371) Hoang Hong Hanh
3 Nguyễn Thị Ái Ly (BIB: 121381) Nguyễn Thị Ái Ly
4 Đỗ Hoàng Hạnh Dung (BIB: 121370) Đỗ Hoàng Hạnh Dung
Nam
5 Hồ Viết Thắng (BIB: 121372) Hồ Viết Thắng
6 Lê Huy Quân (BIB: 121375) Lê Huy Quân
7 THƯỢNG TIẾN TRIỀU (BIB: 121380) THƯỢNG TIẾN TRIỀU
8 Trần Gia Phúc (BIB: 121378) Trần Gia Phúc
9 Trần Ngọc Khuê (BIB: 121376) Trần Ngọc Khuê
10 Trần Ngọc Tiến (BIB: 121373) Trần Ngọc Tiến

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Quang Tiến (BIB: 142390) Bùi Quang Tiến
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Trần Thị Minh Thoa (BIB: 121377) Trần Thị Minh Thoa
Nam
2 Vũ Thanh Nhàn (BIB: 121379) Vũ Thanh Nhàn