Nhóm: HOA BINH PARK RUNNERS 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Dương Thu Hà (BIB: 142606)
2 Vũ Thị Hà (BIB: 142151) Vũ Thị Hà
Nam
3 Bùi Đức Anh (BIB: 142144) Bùi Đức Anh
4 Nguyễn Văn Thủy (BIB: 142150) Nguyễn Văn Thủy
5 Tống Ngọc Tuấn (BIB: 142152) Tống Ngọc Tuấn
6 Vũ Quang Minh (BIB: 142145) Vũ Quang Minh
7 Đặng Hoàng Long (BIB: 142147) Đặng Hoàng Long
8 Đặng Thái Hưng (BIB: 142154) Đặng Thái Hưng
9 ĐỖ HOÀNG TRUNG (BIB: 142146) ĐỖ HOÀNG TRUNG
10 Đỗ Quang Hưng (BIB: 142149) Đỗ Quang Hưng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 HOANG LE HANG (BIB: 121135) HOANG LE HANG
2 Hoàng Thanh Hiền (BIB: 121142) Hoàng Thanh Hiền
3 Vàng Thị Thu (BIB: 121144) Vàng Thị Thu
4 vũ thị thanh vân (BIB: 121613) vũ thị thanh vân
5 VŨ THỊ THUÝ NGA (BIB: 121141) VŨ THỊ THUÝ NGA
Nam
6 Long Nguyen Hong (BIB: 121137) Long Nguyen Hong
7 Tạ Quang Huy (BIB: 121133) Tạ Quang Huy
8 Đinh Văn Phương (BIB: 121143) Đinh Văn Phương
9 Đỗ Bá Đoàn (BIB: 121134) Đỗ Bá Đoàn
10 ĐỒNG VĂN HUY (BIB: 121139) ĐỒNG VĂN HUY

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam