Nhóm: THANH HÀ RUNNER

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nghiêm Thị Ngọ (BIB: 142343) Nghiêm Thị Ngọ
2 PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BIB: 142340) PHAN THỊ HỒNG HẠNH
Nam
3 Ho Chi Thien (BIB: 142337) Ho Chi Thien
4 Hoang Xuan Bach (BIB: 142334) Hoang Xuan Bach
5 Ma Công Do (BIB: 142342) Ma Công Do
6 Nguyễn Tử Hiếu (BIB: 142336) Nguyễn Tử Hiếu
7 Nguyễn Văn Phước (BIB: 142338) Nguyễn Văn Phước
8 Nguyễn Văn Quyết (BIB: 142341) Nguyễn Văn Quyết
9 Nguyễn Văn Tuyển (BIB: 142339) Nguyễn Văn Tuyển
10 Trịnh Đình An (BIB: 142335) Trịnh Đình An
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Kiều Thị Chắc (BIB: 121318) Kiều Thị Chắc
2 Mai Thị Vân Anh (BIB: 121314) Mai Thị Vân Anh
3 Nguyễn Thị Lan (BIB: 121319) Nguyễn Thị Lan
4 Vũ Thị Yến (BIB: 121322) Vũ Thị Yến
Nam
5 Cao Tuấn Việt (BIB: 121311) Cao Tuấn Việt
6 Ngô Anh Minh (BIB: 121313) Ngô Anh Minh
7 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN (BIB: 121316) NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
8 Trần Văn Thảo (BIB: 121321) Trần Văn Thảo
9 Vũ Việt Khoa (BIB: 121323) Vũ Việt Khoa
10 Vũ Đình Lợi (BIB: 121317) Vũ Đình Lợi

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thị Thảo (BIB: 121315) Lê Thị Thảo
Nam
2 Hán Duy Thiện (BIB: 121320) Hán Duy Thiện
3 Đỗ Văn Bình (BIB: 121312) Đỗ Văn Bình