Nhóm: Tinh Thành Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thảo Trang (BIB: 142364) Nguyễn Thị Thảo Trang
2 Nguyễn Thị Thùy Linh (BIB: 142361) Nguyễn Thị Thùy Linh
3 Đinh Thị Hiền (BIB: 142360) Đinh Thị Hiền
Nam
4 Bùi Đức Toàn (BIB: 142356) Bùi Đức Toàn
5 Phạm Anh Phương (BIB: 142355) Phạm Anh Phương
6 Phùng Minh Ngọc (BIB: 142357) Phùng Minh Ngọc
7 Trương Tài Lương (BIB: 142363) Trương Tài Lương
8 Vũ can Đảm (BIB: 142366) Vũ can Đảm
9 Đinh Quang Hưng (BIB: 142358) Đinh Quang Hưng
10 Đỗ Anh Tuấn (BIB: 142359) Đỗ Anh Tuấn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thúy Hằng (BIB: 121339) Bùi Thúy Hằng
2 Phạm Quý Vui (BIB: 121337) Phạm Quý Vui
3 Vũ Thị Dương (BIB: 121343) Vũ Thị Dương
4 Vũ Thị Mịn (BIB: 121344) Vũ Thị Mịn
5 Đỗ Thị Tuyết Mai (BIB: 121336) Đỗ Thị Tuyết Mai
Nam
6 Bùi Thanh Sơn (BIB: 121342) Bùi Thanh Sơn
7 Lê Văn Thân (BIB: 121341) Lê Văn Thân
8 Mai Thanh Thach (BIB: 121346) Mai Thanh Thach
9 Phạm Bá Duy (BIB: 121340) Phạm Bá Duy
10 Trần Văn Quyết (BIB: 121338) Trần Văn Quyết

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Đức Tùng (BIB: 142362) Bùi Đức Tùng
2 Nguyễn văn vượng (BIB: 142365) Nguyễn văn vượng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi thị bích Ngọc (BIB: 121345) Bùi thị bích Ngọc
Nam