Nhóm: HỌC VIỆN ĐĂNG QUANG MARATHON

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị An (BIB: 142158) Hoàng Thị An
2 Phan Thị Kiều Trang (BIB: 142162) Phan Thị Kiều Trang
Nam
3 Lê Đắc Thọ (BIB: 142164) Lê Đắc Thọ
4 Mai Nhật Thùy (BIB: 142157) Mai Nhật Thùy
5 Nguyễn tá tiến (BIB: 142160) Nguyễn tá tiến
6 Nguyễn Văn Thịnh (BIB: 142165) Nguyễn Văn Thịnh
7 Nguyễn Văn Đoàn (BIB: 142156) Nguyễn Văn Đoàn
8 Phan Hoàng Điệp (BIB: 142163) Phan Hoàng Điệp
9 Trần Ngọc Hưng (BIB: 142155) Trần Ngọc Hưng
10 Trương Quốc Khánh (BIB: 142161) Trương Quốc Khánh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Cao Bích Hợi (BIB: 121148) Cao Bích Hợi
2 Nguyễn Thúy Kiều (BIB: 121151) Nguyễn Thúy Kiều
3 Phạm Thị Thanh Ngọc (BIB: 121150) Phạm Thị Thanh Ngọc
4 Thân Thị Tuyết (BIB: 121153) Thân Thị Tuyết
Nam
5 NGUYỄN MẠNH TÙNG (BIB: 121154) NGUYỄN MẠNH TÙNG
6 Nguyễn Thế Phương (BIB: 121146) Nguyễn Thế Phương
7 Phạm Minh Tú (BIB: 121152) Phạm Minh Tú
8 Phùng Đình Tú (BIB: 121147) Phùng Đình Tú
9 Trương anh dũng (BIB: 121145) Trương anh dũng
10 Trương Tiến Dương (BIB: 121155) Trương Tiến Dương

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thu Hà (BIB: 142166) Nguyễn Thị Thu Hà
Nam
2 BÙI THẾ DŨNG (BIB: 142159) BÙI THẾ DŨNG
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Lan Phương (BIB: 121149) Nguyễn Lan Phương
Nam