Nhóm: HỌC VIỆN ĐĂNG QUANG MARATHON

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị An (BIB: 91279) Hoàng Thị An
2 Phan Thị Kiều Trang (BIB: 93049) Phan Thị Kiều Trang
Nam
3 Lê Đắc Thọ (BIB: 93116) Lê Đắc Thọ
4 Mai Nhật Thùy (BIB: 90827) Mai Nhật Thùy
5 Nguyễn tá tiến (BIB: 92560) Nguyễn tá tiến
6 Nguyễn Văn Thịnh (BIB: 93379) Nguyễn Văn Thịnh
7 Nguyễn Văn Đoàn (BIB: 90511) Nguyễn Văn Đoàn
8 Phan Hoàng Điệp (BIB: 93060) Phan Hoàng Điệp
9 Trần Ngọc Hưng (BIB: 90259) Trần Ngọc Hưng
10 Trương Quốc Khánh (BIB: 93047) Trương Quốc Khánh
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Cao Bích Hợi (BIB: 83062) Cao Bích Hợi
2 Nguyễn Lan Phương (BIB: 83063) Nguyễn Lan Phương
3 Nguyễn Thúy Kiều (BIB: 83232) Nguyễn Thúy Kiều
4 Đặng Thị Việt Trinh (BIB: 83056) Đặng Thị Việt Trinh
Nam
5 Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng (BIB: 83465) Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng
6 Nguyễn Thế Phương (BIB: 82074) Nguyễn Thế Phương
7 Phan Tấn Nam (BIB: 80048) Phan Tấn Nam
8 Phùng Anh Tú (BIB: 82913) Phùng Anh Tú
9 Phùng Đình Tú (BIB: 83057) Phùng Đình Tú
10 Trương anh dũng (BIB: 80656) Trương anh dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 HỒ THỊ CHÂU MỸ (BIB: 93050) HỒ THỊ CHÂU MỸ
Nam
2 BÙI THẾ DŨNG (BIB: 92339) BÙI THẾ DŨNG
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Phạm Thị Thanh Ngọc (BIB: 83129) Phạm Thị Thanh Ngọc
Nam