Nhóm: HTR - Hà Tĩnh Runners 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Le Thi Bich (BIB: 142193) Le Thi Bich
2 Đinh thị minh tâm (BIB: 142191) Đinh thị minh tâm
Nam
3 dr.phamdanh (BIB: 142200) dr.phamdanh
4 Hoàng Đức Tài (BIB: 142198) Hoàng Đức Tài
5 Ma Thanh Tuấn (BIB: 142197) Ma Thanh Tuấn
6 Mai Văn Tiến (BIB: 142601)
7 NGÔ THẾ HÙNG (BIB: 142195) NGÔ THẾ HÙNG
8 Nguyễn Xuân Điệp (BIB: 142199) Nguyễn Xuân Điệp
9 Nguyễn Đức Anh (BIB: 142190) Nguyễn Đức Anh
10 Phan Đình Bảng (BIB: 142192) Phan Đình Bảng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Hồng Nga (BIB: 121181) Bùi Thị Hồng Nga
2 Lê Thị Nhân (BIB: 121179) Lê Thị Nhân
3 Phan Thị Tường Vy (BIB: 121608)
4 Đoàn Thị Nguyệt (BIB: 121189) Đoàn Thị Nguyệt
Nam
5 Bùi Huy Hiệp (BIB: 121185) Bùi Huy Hiệp
6 Hoàng Huy Thục (BIB: 121183) Hoàng Huy Thục
7 Nguyễn Văn Hiếu (BIB: 121188) Nguyễn Văn Hiếu
8 Phạm Quang Tú (BIB: 121180) Phạm Quang Tú
9 Phạm Văn Trường (BIB: 121184) Phạm Văn Trường
10 Đặng Quốc Sang (BIB: 121609)

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Trung Đức (BIB: 142194) Nguyễn Trung Đức
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Vĩnh Hải (BIB: 121190) Bùi Vĩnh Hải
2 Nguyễn Đình Thanh (BIB: 121187) Nguyễn Đình Thanh