Nhóm: HTR - Hà Tĩnh Runners 2

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 HOANG THI LANH (BIB: 92170) HOANG THI LANH
2 nguyen thi lien (BIB: 92647) nguyen thi lien
3 Phạm Thị Kim Oanh (BIB: 92949) Phạm Thị Kim Oanh
Nam
4 Dương Hữu Long (BIB: 92134) Dương Hữu Long
5 Nguyễn Viết Hoài (BIB: 92495) Nguyễn Viết Hoài
6 Nguyễn Viết Nghĩa (BIB: 92853) Nguyễn Viết Nghĩa
7 truong quoc chinh (BIB: 90767) truong quoc chinh
8 Vũ Quang Minh (BIB: 90346) Vũ Quang Minh
9 Đào Xuân Hưng (BIB: 92774) Đào Xuân Hưng
10 Đoàn Thanh Sơn (BIB: 91115) Đoàn Thanh Sơn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Hồng Nga (BIB: 81357) Bùi Thị Hồng Nga
2 NGUYEN THI TU (BIB: 81208) NGUYEN THI TU
3 Trịnh Thị Bich Thuỷ (BIB: 83276) Trịnh Thị Bich Thuỷ
Nam
4 Lê Viết Cường (BIB: 82553) Lê Viết Cường
5 Nguyễn Huy Diễn (BIB: 82761) Nguyễn Huy Diễn
6 Nguyễn Ngọc Thức (BIB: 83632) Nguyễn Ngọc Thức
7 Nguyễn Quốc Tuấn (BIB: 83761) Nguyễn Quốc Tuấn
8 Phạm Văn Trường (BIB: 83305) Phạm Văn Trường
9 Phan Quỳnh Lam (BIB: 81421) Phan Quỳnh Lam
10 Vũ Nam Long (BIB: 82915) Vũ Nam Long

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Khắc Vượng (BIB: 91344) Bùi Khắc Vượng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Hà Thị Vân Anh (BIB: 83662) Hà Thị Vân Anh
Nam
2 Lê Văn Nam (BIB: 81019) Lê Văn Nam