Nhóm: DAR

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Đường (BIB: 94083) Nguyễn Thị Đường
2 Trần Thị Ngọc Trâm (BIB: 92299) Trần Thị Ngọc Trâm
Nam
3 Lại Đức Nghĩa (BIB: 92402) Lại Đức Nghĩa
4 Lâm Văn Thuận (BIB: 93337) Lâm Văn Thuận
5 NGÔ TUẤN PHƯƠNG (BIB: 91456) NGÔ TUẤN PHƯƠNG
6 Nguyễn Bá Phúc (BIB: 90251) Nguyễn Bá Phúc
7 Nguyễn Công Trung (BIB: 91376) Nguyễn Công Trung
8 Phung Thanh (BIB: 92306) Phung Thanh
9 Đào Như Ý (BIB: 92911) Đào Như Ý
10 Đỗ Duy Tấn (BIB: 92220) Đỗ Duy Tấn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Ngô thị thanh loan (BIB: 80989) Ngô thị thanh loan
2 Nguyễn Thị Dung (BIB: 82450) Nguyễn Thị Dung
3 Nguyễn Thị Hưởng (BIB: 83482) Nguyễn Thị Hưởng
4 Đoàn Thị Quỳnh Giang (BIB: 82772) Đoàn Thị Quỳnh Giang
Nam
5 Hoàng việt quốc (BIB: 80033) Hoàng việt quốc
6 Minh Ngọc (BIB: 82328) Minh Ngọc
7 Nguyen Duy Lam (BIB: 81427) Nguyen Duy Lam
8 NGUYEN HOANG NAM (BIB: 82362) NGUYEN HOANG NAM
9 Phan Anh Toàn (BIB: 82039) Phan Anh Toàn
10 Trịnh Quốc Minh (BIB: 81810) Trịnh Quốc Minh

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Hà Quang Duy (BIB: 92783) Hà Quang Duy
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Thuý Trinh (BIB: 80050) Nguyễn Thị Thuý Trinh
Nam
2 Bùi Thanh Bình (BIB: 82767) Bùi Thanh Bình