Nhóm: Team Heo Rùa

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Hồng Uyên (BIB: 142303) Hoàng Thị Hồng Uyên
2 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN (BIB: 142304) NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Nam
3 Nguyễn Khắc Tú (BIB: 142302) Nguyễn Khắc Tú
4 Nguyễn Thượng Hải (BIB: 142301) Nguyễn Thượng Hải
5 Nguyễn Văn Thành (BIB: 142305) Nguyễn Văn Thành
6 Phạm Minh Huỳnh (BIB: 142300) Phạm Minh Huỳnh
7 Trần Mạnh Tuấn (BIB: 142309) Trần Mạnh Tuấn
8 Trần Song Hoàng (BIB: 142299) Trần Song Hoàng
9 Trương Thế Thủy (BIB: 142307) Trương Thế Thủy
10 Vương Quang Tuyên (BIB: 142308) Vương Quang Tuyên
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lộc Thị Thuý Giang (BIB: 121288) Lộc Thị Thuý Giang
2 Nguyễn minh thuỷ (BIB: 121283) Nguyễn minh thuỷ
3 Nguyen Thuy Dung (BIB: 121285) Nguyen Thuy Dung
4 Quách Thị Thu (BIB: 121280) Quách Thị Thu
Nam
5 Hà Văn Minh Huy (BIB: 121282) Hà Văn Minh Huy
6 Khúc Ngọc Tuân (BIB: 121286) Khúc Ngọc Tuân
7 Khúc Đình Cường (BIB: 121279) Khúc Đình Cường
8 Trần Đức Bành (BIB: 121281) Trần Đức Bành
9 Trần Đức Thanh Trung (BIB: 121287) Trần Đức Thanh Trung
10 Đỗ Trọng Quân (BIB: 121284) Đỗ Trọng Quân

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Minh Phúc (BIB: 142306) Nguyễn Thị Minh Phúc
Nam
2 Mai Ngọc Anh (BIB: 142297) Mai Ngọc Anh
3 Thach Hoang Viet (BIB: 142298) Thach Hoang Viet
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam