Nhóm: Team Heo Rùa

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Hồng Uyên (BIB: 92994) Hoàng Thị Hồng Uyên
2 Trần Thu Trang (BIB: 90376) Trần Thu Trang
Nam
3 Mai Ngọc Anh (BIB: 90510) Mai Ngọc Anh
4 Nguyễn Khắc Tú (BIB: 92990) Nguyễn Khắc Tú
5 Nguyễn Tiến Độ (BIB: 92401) Nguyễn Tiến Độ
6 Nguyễn Văn Thành (BIB: 94037) Nguyễn Văn Thành
7 Phạm Minh Huỳnh (BIB: 91387) Phạm Minh Huỳnh
8 Thach Hoang Viet (BIB: 90853) Thach Hoang Viet
9 Trần Song Hoàng (BIB: 91098) Trần Song Hoàng
10 Vũ Nguyên Huân (BIB: 90524) Vũ Nguyên Huân
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Hà (BIB: 83800) Bùi Thị Hà
2 Lê Thị Nga (BIB: 83520) Lê Thị Nga
3 Nguyễn minh thuỷ (BIB: 82274) Nguyễn minh thuỷ
4 Nguyen Thuy Dung (BIB: 83801) Nguyen Thuy Dung
Nam
5 Hà Văn Minh Huy (BIB: 81396) Hà Văn Minh Huy
6 Nguyễn Hữu Sự (BIB: 84036) Nguyễn Hữu Sự
7 Nguyễn Thăng Long (BIB: 82333) Nguyễn Thăng Long
8 Phùng Minh Tuấn (BIB: 82986) Phùng Minh Tuấn
9 Trần Hữu Tuấn (BIB: 80969) Trần Hữu Tuấn
10 Trần Đức Bành (BIB: 81001) Trần Đức Bành

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đào Thị Phương Lan (BIB: 91244) Đào Thị Phương Lan
Nam
2 Bùi Thành Công (BIB: 90045) Bùi Thành Công
3 Nguyễn Thượng Hải (BIB: 91472) Nguyễn Thượng Hải
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam