Nhóm: HDRA

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Đinh Thị Thu Hiền (BIB: 142117) Đinh Thị Thu Hiền
2 Đỗ thị nguyệt (BIB: 142116) Đỗ thị nguyệt
Nam
3 Hoàng Ngọc Tân (BIB: 142111) Hoàng Ngọc Tân
4 Lê Văn Dũng (BIB: 142112) Lê Văn Dũng
5 Nguyen Duy Khanh (BIB: 142114) Nguyen Duy Khanh
6 Nguyễn Mạnh Cường (BIB: 142108) Nguyễn Mạnh Cường
7 Nguyễn Ngọc Sơn (BIB: 142115) Nguyễn Ngọc Sơn
8 Nguyễn Văn Hiếu (BIB: 142110) Nguyễn Văn Hiếu
9 Vũ Đức Thanh (BIB: 142109) Vũ Đức Thanh
10 Đào Anh Tuấn (BIB: 142107) Đào Anh Tuấn
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Manh Minh (BIB: 121103) Manh Minh
2 Nguyễn Thị Cúc (BIB: 121106) Nguyễn Thị Cúc
3 Nguyễn Thị Phượng (BIB: 121104) Nguyễn Thị Phượng
4 Phạm Thị Bình (BIB: 121102) Phạm Thị Bình
Nam
5 Bùi Tiến Trung (BIB: 121108) Bùi Tiến Trung
6 HOÀNG VĂN THAO (BIB: 121111) HOÀNG VĂN THAO
7 NGUYỄN MINH PHÁP (BIB: 121110) NGUYỄN MINH PHÁP
8 Nguyễn Văn Bình (BIB: 121109) Nguyễn Văn Bình
9 TAN YI QIANG (BIB: 121107) TAN YI QIANG
10 Trương Đình Dũng (BIB: 121105) Trương Đình Dũng

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Chu Văn Vinh (BIB: 142113) Chu Văn Vinh
2 SHI HONG WEI (BIB: 142118) SHI HONG WEI
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam