Nhóm: Hạ Long Thanh

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Hoàng Thị Nguyệt (BIB: 142070) Hoàng Thị Nguyệt
2 Lý Thị Hồng (BIB: 142068) Lý Thị Hồng
Nam
3 Nguyễn Mạnh Hà (BIB: 142065) Nguyễn Mạnh Hà
4 Nguyễn Thế Huy (BIB: 142059) Nguyễn Thế Huy
5 Nguyễn Văn Chung (BIB: 142069) Nguyễn Văn Chung
6 Vi Tuấn Hiệp (BIB: 142063) Vi Tuấn Hiệp
7 Vũ Huy Phan (BIB: 142067) Vũ Huy Phan
8 Vudinhduan (BIB: 142066) Vudinhduan
9 Vương Xuân Hồng Quang (BIB: 142058) Vương Xuân Hồng Quang
10 Đỗ Văn Hoàng (BIB: 142619) Đỗ Văn Hoàng
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi thị Diệu Thuần (BIB: 121622) Bùi thị Diệu Thuần
2 Bùi Thị Nguyệt (BIB: 121068) Bùi Thị Nguyệt
3 Hoàng Thị Thu Hiền (BIB: 121063) Hoàng Thị Thu Hiền
4 Lê Thị Thanh Quỳnh (BIB: 121062) Lê Thị Thanh Quỳnh
5 Nguyễn Thị Phương Liên (BIB: 121059) Nguyễn Thị Phương Liên
Nam
6 Nguyễn Trọng Tiến (BIB: 121065) Nguyễn Trọng Tiến
7 Nguyễn Văn Hồng (BIB: 121064) Nguyễn Văn Hồng
8 Trần Minh Dương (BIB: 121618) Trần Minh Dương
9 ĐẶNG NHƯ VIỆT (BIB: 121066) ĐẶNG NHƯ VIỆT
10 ĐỖ ĐÌNH THANH (BIB: 121067) ĐỖ ĐÌNH THANH

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Bùi Cảnh Dương (BIB: 142060) Bùi Cảnh Dương
2 Võ Anh Tuấn (BIB: 142062) Võ Anh Tuấn
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam