Nhóm: Hoa Binh Park Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Phương Thuỳ (BIB: 142138) Nguyễn Phương Thuỳ
2 Trịnh Thị Oanh (BIB: 142143) Trịnh Thị Oanh
Nam
3 Bùi Đức Long (BIB: 142139) Bùi Đức Long
4 Hoàng Đức Huy (BIB: 142137) Hoàng Đức Huy
5 Lê Hữu Mạnh (BIB: 142142) Lê Hữu Mạnh
6 Nguyễn Duy Hoàn (BIB: 142135) Nguyễn Duy Hoàn
7 Nguyễn tiến Toàn (BIB: 142134) Nguyễn tiến Toàn
8 Phạm Tiến Mạnh (BIB: 142141) Phạm Tiến Mạnh
9 Trịnh Nam Hải (BIB: 142140)
10 Vũ Văn Luân (BIB: 142136) Vũ Văn Luân
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Lê Thư (BIB: 121122) Lê Thư
2 Nguyễn Thị Hoàng Yến (BIB: 121124) Nguyễn Thị Hoàng Yến
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền (BIB: 121125) Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Vũ Thị Hương (BIB: 121129) Vũ Thị Hương
Nam
5 Dương Hùng Cường (BIB: 121128) Dương Hùng Cường
6 Lương Xuân Long (BIB: 121623) Lương Xuân Long
7 Lưu Minh Khương (BIB: 121131) Lưu Minh Khương
8 Ngô Doãn Tùng (BIB: 121132) Ngô Doãn Tùng
9 Nguyen Huu Tuan (BIB: 121127) Nguyen Huu Tuan
10 Nguyễn Đức Tuyền (BIB: 121123) Nguyễn Đức Tuyền

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Đào Duy Hưng (BIB: 142133) Đào Duy Hưng
21Km (Half Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Đức Tùng (BIB: 121126) Nguyễn Đức Tùng