Nhóm: 88Runners

Thành viên chính thức

42Km (Full Marathon)
Nữ
1 Trần Thị Huyền Trang (BIB: 92184) Trần Thị Huyền Trang
2 Trương Hồng Phương (BIB: 93615) Trương Hồng Phương
Nam
3 Lê Trung Dũng (BIB: 91512) Lê Trung Dũng
4 Lương Ngọc Quân (BIB: 93614) Lương Ngọc Quân
5 Nguyễn Hoàng Thắng (BIB: 90512) Nguyễn Hoàng Thắng
6 Nguyễn Mạnh Hùng (BIB: 93616) Nguyễn Mạnh Hùng
7 Nguyễn Đại Nghĩa (BIB: 93595) Nguyễn Đại Nghĩa
8 Nguyễn Đức Cường (BIB: 93681) Nguyễn Đức Cường
9 Trần Tiến Dũng (BIB: 93613) Trần Tiến Dũng
10 Đinh Quang Lập (BIB: 92668) Đinh Quang Lập
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Bùi Thị Thu Thủy (BIB: 82972) Bùi Thị Thu Thủy
2 Lê Minh Tuân (BIB: 81678) Lê Minh Tuân
3 Nguyễn Thị Minh Thiện (BIB: 83617) Nguyễn Thị Minh Thiện
4 Vũ Ngọc Nghĩa (BIB: 82216) Vũ Ngọc Nghĩa
Nam
5 Chu văn Hảo (BIB: 80918) Chu văn Hảo
6 Lê Ngọc Nam (BIB: 80654) Lê Ngọc Nam
7 LÊ THẠCH BẮC (BIB: 83638) LÊ THẠCH BẮC
8 Lê Văn Bình (BIB: 83166) Lê Văn Bình
9 Nguyễn Trường Sơn (BIB: 80069) Nguyễn Trường Sơn
10 Nguyễn Đức Phú (BIB: 81648) Nguyễn Đức Phú

Thành viên dự bị

42Km (Full Marathon)
Nữ
Nam
1 Nguyễn Văn Ngọc (BIB: 93618) Nguyễn Văn Ngọc
21Km (Half Marathon)
Nữ
1 Nguyễn Thị Vân (BIB: 80820) Nguyễn Thị Vân
Nam
2 Nguyễn Trung Kiên (BIB: 83625) Nguyễn Trung Kiên