Đăng ký cá nhân
Ho Chi Minh City Midnight

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

Thông tin cuộc đua

Nhận Racekit 10/02 - 11/02/2023

Ngày thi đấu 12/02/2023

Địa điểm tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh